Β’ Ουρολογική Κλινική

Το φάσμα των δραστηριοτήτων της Β’ Ουρολογικής Κλινικής:

Η Κλινική

Κέντρο παθήσεων προστάτη: διερεύνηση  και θεραπεία όλων των παθήσεων του προστάτη  Καλοήθης Υπερπλασία (ΚΥΠ), Καρκίνο Προστάτη ολιστική προσέγγιση με συμμετοχή Ογκολογικού Συμβουλίου  για την εξατομικευμένη  θεραπεία των πασχόντων.

Παροχή Δεύτερης γνώμης (second opinion)

Χειρουργικές  τεχνικές προστατικών παθήσεων:

  • ΚΥΠ TURIS, Laser Εκπυρήνηση και REΖUME προσεχώς, λαπαροσκοπική εξαίρεση
  • Καρκίνο Προστάτη προστατεκτομή Ρομποτικά υποβοηθούμενη, λαπαροσκοπική, εναλλακτικές θεραπείες.

Καρκίνος ουροδόχου κύστης , καρκίνος  Νεφρού Καρκίνος Όρχεων διερεύνηση  των παθήσεων  ολιστική και  εξατομικευμένη αντιμετώπιση των παθήσεων. Παροχή Δεύτερης γνώμης.

Χειρουργικές  τεχνικές:

  • Καρκίνος ουροδόχου κύστης TURIS εξαίρεση  και με χρήση δέσμης φωτός NBI, Ανοιχτή Χειρουργική, Ρομποτική, Λαπαροσκοπική
  • Καρκίνος Νεφρού Λαπαροσκοπική – Ρομποτική – Ανοιχτή Χειρουργική
  • Νεφροσυντηρητικές τεχνικές διατήρηση υγειούς τμήματος νεφρού μερική νεφρεκτομή νέκρωση όγκου με εφαρμογή κρυοθεραπείας –cryotherapy.
  • Ορχεκτομή με τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης.

Λιθίαση Ουροποιητικού διερεύνηση και θεραπεία  των λίθων .Σύγχρονες Ενδοουρολογικές τεχνικές  για λιθοτριψία  στην ουροδόχο κύστη στον ουρητήρα  και στο   νεφρό με χρήση εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων  και πηγής ενέργειας LASER τελευταίας γενιάς .

Ανδρική Γονιμότητα διερεύνηση και θεραπεία σε συνεργασία με ομάδα γυναικολόγων και της Μονάδας  Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Νοσοκομείου.

Ακράτεια Γυναικεία και Ανδρική διερεύνηση και θεραπεία τοποθέτηση ταινιών TVT, TOT και μηχανισμών εγκράτειας ούρων καθώς και χειρουργική ταινιών  ομόλογων μοσχευμάτων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Checkup  προστάτη: Ιστορικό  Κλινική εξέταση, IPSS, Υπερηχογράφημα Νεφρών Ουροδόχου Κύστης – Προστάτη(ΝΟΚ), Uroflow, PSA, κρεατινίνη αίματος Γενική ούρων.

Checkup ουροδόχου κύστης: Ιστορικό  Κλινική εξέταση. Γενική ούρων, Ουροκαλλιέργεια , κρεατινίνη Υπερηχογράφημα Νεφρών Ουροδόχου Κύστης – Προστάτη. Κυτταρολογική ούρων. Κυστεοσκόπηση.

Checkup λιθίασης νεφρών ουρητήρων: Ιστορικό  Κλινική εξέταση. Υπερηχογράφημα (ΝΟΚ). Γενική αίματος, ουρία, κρεατινίνη, ασβέστιο ,ουρικό οξύ, Γενική Ούρων.

Checkup Ανδρική Γονιμότητα:  Ιστορικό  Κλινική εξέταση. Υπερηχογράφημα οσχέου. Ανάλυση σπέρματος. Γενική ούρων, καλλιέργεια σπέρματος.  Ορμονικός έλεγχος FSH, LH, TSH Προλακτίνη αίματος.

Checkup Ακράτειας Ούρων: Ιστορικό Κλινική εξέταση. Υπερηχογράφημα (ΝΟΚ). Ουροδυναμικός έλεγχος.

Πλήρης ενδοσκοπικός εξοπλισμός εύκαμπτα ουρητηροσκόπια Laser εξοπλισμός για λιθοτριψίες και προστατεκτομή, Λαπαροσκοπικός εξοπλισμός και Ρομποτικός εξοπλισμός του Ομίλου.

Διαγνωστικός εξοπλισμός πολυπαραμετρική Μαγνητική τομογραφία προστάτου για εκτέλεση στοχευμένης Fusion  βιοψίας προστάτη.