Ζερβόπουλος Γεώργιος

Ζερβόπουλος Γεώργιος Καρδιολόγος

Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών- Απινιδωτών ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1968-1971: 1Ο Γενικό Λύκειο Κερκύρας.
 • 1972-1978: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ιατρική Σχολή.
 • Δεκέμβριος 1978: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-σαλονίκης.
 • Ιανουάριος 1979: Άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος, Νομαρχία Αθηνών.
 • Μάιος 1986: Ειδικότητα Καρδιολογίας
 • Ιανουάριος 2007: Accreditation in Cardiac Pacing, European Society of Car-diology

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 • European Society of Cardiology 

 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία

 • Μέλος της Ομάδας εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 11/2006-έως σήμερα: Αν. Διευ/της Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας, Βηματοδοτών και Απινιδωτών, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ. 

 • 09/2009-έως σήμερα ιδιωτικό καρδιολογικό ιατρείο 

 • 05/1988-11/2006: Επιμελητής και εν συνεχεία Αν. Διευ/της στην Β’Καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. 

 • 02/1987- 05/1988: Επιμελητής της Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΛΠΙΣ Γενικού Νοσοκομείου. 

 • 09/1983-10/1985: Ειδικότητα Καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. 

 • 05/1979-05/1981: Ειδικότητα Παθολογίας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνος. 

 • 10/1998-08/1999: Γενικός Ιατρός της 1ης Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Συμμετοχή σε παγκόσμιες πολυκεντρικές μελέτες.

 • More-Care Trial: ”Trial to Assess Remote Monitoring Impact on Heart Failure Patients and Healthcare Utilization”Medtronic Inc

 • Attain Performa quadripolar lead clinical study

 • PANORAMA 2 Observational Study. Medtronic Bakken Research Center.

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Υπερκοιλιακές αρρυθμίες

 • Κοιλιακές αρρυθμίες

 • Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. 

 • Μόνιμη βηματοδότηση

 • Αμφικοιλιακή βηματοδότηση

 • Απινιδωτές

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Από το 1983 συμμετοχή σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια. 

 • Προφορικές ανακοινώσεις σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια.

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Heart rate variability values are decreased in patients experiencing myocardial ischemia and may serve as early markers for the prediction in ischemic events. Dilaveris P., Zervopoulos G., Michaelidis A., Psomadaki Z., Gi-alafos J., Toutouzas P. Journal of Ambulatory Monitoring, pages 29-41, 1996

 • Assessment of Time Domain and Spectral components of Heart Rate Varia-bility immediately before ischemic ST segment depression episodes. Dilaveris P., Zervopoulos G., Psomadaki Z., Michaelidis A., Gialafos J., Toutouzas P. Pace, 1996, 19, 1337-1345

 • Correlation of signal-average electrocardiogram alteration during orthostatic tilt with the respective alteration of heart rate variability time domain values in patients with old prior myocardial infections. Dilaveris P., Sideris S., Gialafos E., Zervopoulos G., Gialafos J., Toutouzas P., Europace 1997 Proceedings, p. 175-179

 • Radiofrequency catheter ablation of Posteroseptal Accessory Pathway-Results of a Step-by-Step Ablation Approach. Gatsoulis K.A., Apostolopou-los T., Costeas X., Zervopoulos G., Papafanis E., Sotiropoulos E., Gi-alafos J., Toutouzas P. J. of Interventional Electrophysiology, 5, 193-201, 2001

 • Electrical storm is an independent predictor of adverse long-term outcome in the era of implantable defibrillator therapy. Zervopoulos G., Sotiropoulos E., Apostolopoulos T., Gatsoulis K.A., Andrikopoulos G.K., Andoniou J., Brili S., Stefanadis C. Europace 7, 184-192, 2005.