Πούλιας Ηρακλής

Πούλιας Ηρακλής Ουρολόγος

Διευθυντής Β' Ουρολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών 1978
 • Τίτλος ειδικότητας Ουρολογίας Νομαρχία Αττικής 1984
 • Post doctoral fellow Yale University 2000
 • Diplome d’Universite Stransburg 2006

Διδακτορική Διατριβή

Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990 με τίτλο «Ανοσοθεραπεία επιφανειακών όγκων ουροδόχου κύστεως με BCG και έλεγχος κλινικής και εργαστηριακής ανταπόκρισης με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων»

Θέσεις σε Επιστημονικές Εταιρείες και Οργανισμούς

 • Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) 1991-3

 • Μέλος Συντακτικής επιτροπής του περιοδικού της ΕΟΕ 2009-14

 • Μέλος της επιτροπής υποτροφιών της ΕΟΕ 2011-14

 • Πρόεδρος του Συντονιστικού οργάνου του Τμήματος Ουρογεννητικής Ογκολογίας της ΕΟΕ 2013-15

 • Μέλος του Advisory committee South Eastern European  Meeting (SEEM) 2009-12

 • Μέλος εξεταστικής επιτροπής ειδικότητας 2012-15

 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και

 • Πρόεδρος της επιτροπής εκπαίδευσης

 • Πρόεδρος Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας   από 1/1/2017

Μέλος διεθνών επιστημονικών εταιρειών

 • European Association of Urology (EUA)

 • International Endourological Society

 • Societe International d’Urologie(SIU)

Επαγγελματική προϋπηρεσία

 • Registrar Urologist North Manchester General Hospital 1985-7

 • Επιμελητής Β Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 1987-95

 • Επιμελητής Α Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 1995-2003

 • Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» 2003-2010

 • Συντονιστής Ουρολογικής Κλινικής ΝΕΕΣ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο»   2008 μέχρι 2015

Επιστημονική δραστηριότητα

 • Συγγραφή μονογραφίας με τίτλο: « Επιφανειακός καρκίνος Ουροδόχου κύστεως σύγχρονη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση» Αθήνα 2001

 • Συμμετοχή σε συγγραφή Βιβλίων: Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία, «Στομίες»  Αθήνα 2000

 • Λαπαροενδοσκοπική και ελάχιστα επεμβατική χειρουργική – επεμβάσεις στην Ουρολογία. Αθήνα  2002

 • Συμμετοχή σε12 κλινικές μελέτες και διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα

Δημοσιεύσεις ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες  52

Διακρίσεις

 • Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης σε Πανελλήνιο ουρολογικό Συνέδριο

 • Βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης σε συνέδριο του SEEM Θεσσαλονίκη 2009

Κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον

 • Καρκίνος Ουροποιογεννητικού

 • Καλοήθης υπερπλασία προστάτη

 • Λιθίαση Ουροποιητικού

 • Γυναικολογική Ουρολογία

 • Ανδρολογία Γονιμότητα

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

 • Differential immunohistochemical expression of CD44s, E-cadherin and β-catenin among hyperplastic and neoplastic lesions of the prostate gland. Lazari P, Poulias H, Gakiopoulou H, Thomopoulou GH, Barbatis C, Lazaris AC.Urol Int. 2013;90(1):109-16. doi: 10.1159/000345057. Epub 2012 Dec 5.PMID:23220849

 • Long-term results after computed-tomography-guided percutaneous radiofrequency ablation for small renal tumors.Ferakis N, Bouropoulos C, Granitsas T, Mylona S,Poulias I.J Endourol. 2010 Dec;24(12):1909-13. doi: 10.1089/end.2009.0639. Epub 2010 Oct 14.PMID:20946062

 • Is there any potential link among caspase-8, p-p38 MAPK and bcl-2 in clear cell renal cell carcinomas? A comparative immunohistochemical analysis with clinical connotations.Samaras V, Tsopanomichalou M, Stamatelli A, Arnaoutoglou C, Samaras E, Arnaoutoglou M, Poulias H, Barbatis C.Diagn Pathol. 2009 Feb 17;4:7. doi: 10.1186/1746-1596-4-7.PMID:19222834

 • Transrectal ultrasonography and ultrasound-guided biopsies of the prostate gland: how, when, and where.Papatheodorou A, Ellinas P, Tandeles S, Takis F, Poulias H, Nikolaou I, Batakis N.Curr Probl Diagn Radiol. 2005 Mar-Apr;34(2):76-83. No abstract available.PMID:15753881

 • Two cycles of etoposide/cisplatin cured all patients with stage I testicular seminoma: risk-adapted protocol of the Hellenic Cooperative Oncology Group.Bamias A, Aravantinos G, Deliveliotis C, Thanos A, Klouvas G, Antoniou N,Poulias I, Makatsoris T, Samantas E, Dimopoulos MA.Urology. 2007 Dec;70(6):1179-83.PMID:18158042