Τσιώνου Χριστίνα

Τσιώνου Χριστίνα Γυναικολόγος

Διευθύντρια, Α’ Μαστού Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι