Ενδοσκοπική τοποθέτηση διαδερμικών γαστροστομιών

Η διαδερμική γαστροστομία είναι μία σύγχρονη ενδοσκοπική τεχνική με την την οποία τοποθετείται ένας λεπτός μόνιμος σωλήνας σίτισης στον στομάχο χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Κατά την διάρκεια μιας γαστροσκόπησης, δημιουργείται μία μόνιμη επικοινωνία ανάμεσα στον στόμαχο και στο δέρμα (συρρίγιο), επιτρέποντας όχι μόνο την χορήγηση τροφής, νερού και φαρμάκων παρακάμπτοντας την στοματική κοιλότητα και τον οισοφάγο. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται η μόνιμη τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα [Levine] που συχνά οδηγεί σε πνευμονικές εισροφήσεις. Η επέμβαση διαρκεί 15-20 λεπτά και γίνεται πάντα παρουσία αναισθησιολόγου.

Γαστροστομία θα χρειαστεί συνήθως να τοποθετηθεί σε ασθενείς με νευρολογικά προβλήματα που δεν μπορούν να καταπιούν καθόλου ή δεν μπορούν να καταπιούν σωστά και κινδυνεύουν να πάθουν πνευμονία από εισρόφηση. Μπορεί να τοποθετηθεί παροδικά σε ασθενείς που δεν πρέπει για μεγάλο χρονικό διάστημα να σιτισθούν από το στόμα [πχ χειρουργεία στοματικής κοιλότητας]