Ενδοσκοπική πολυποδεκτομή

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι πολύ συχνοί με ποσοστά που λένε ότι το 50% των ατόμων μέσης ηλικίας έχει αναπτύξει τουλάχιστον έναν πολύποδα στην ζωή του.

Ο λόγος που οι πολύποδες αφαιρούνται είναι πως κάποιοι πολύποδες μπορεί να εξαλλαχθούν σε καρκίνο παχέος εντέρου και γνωρίζουμε πως με ελάχιστες εξαιρέσεις ο καρκίνος του παχέος εντέρου αναπτύσσεται σε έδαφος πολύποδα

Προετοιμασία ασθενούς για την επέμβαση
Ο γιατρός θα δώσει σαφείς οδηγίες για το πως θα προετοιμαστεί ο ασθενής για την κολονοσκόπηση. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στο άδειασμα όλων των στερεών που υπάρχουν στον γαστρεντερικό σωλήνα ώστε να είναι ενδελεχής ο έλεγχος κατά την κολονοσκόπηση.

Αφαίρεση πολύποδα κατά την κολονοσκόπηση
Κατά την διάρκεια της κολονοσκόπησης ο γαστρεντερολόγος αφαιρεί τους πολύποδες. Στην συνέχεια με την βοήθεια του μικροσκοπίου εξετάζονται για την ύπαρξη καρκίνου.
Αυτές οι διαδικασίες γίνονται με την βοήθεια πολύ μικρών εργαλείων που δουλεύονται από τον γιατρό μαζί με το κολονοσκόπιο [βρόχοι..]

Πολυποδεκτομή: Η διαδικασία της επέμβασης
Το ειδικό ενδοσκόπιο εισέρχεται στον αυλό του εντέρου και ο πολύποδας στην συνέχεια εκτέμνεται. Ο χρόνος που παίρνει η διαδικασία καθώς και οι πιθανές επιπλοκές καθορίζονται από το μέγεθος, το σχήμα και την θέση του πολύποδα ή των πολυπόδων.

Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο ασθενής πως οι πολύποδες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν προκαλούν συμπτώματα. Συνήθως όταν προκαλέσουν συμπτώματα είναι ήδη προχωρημένος καρκίνος. Για τον λόγο αυτό η προληπτική κολονοσκόπηση μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία είναι απαραίτητη και σώζει ζωές.