Ηλεκτροφυσιολογία Παίδων

Οι περισσότερες παιδιατρικές αρρυθμίες πλέον θεραπεύονται ριζικά και στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα παιδιά ζουν μια φυσιολογική ζωή.

To Τμήμα

Η Παιδιατρική Ηλεκτροφυσιολογία έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Το Τμήμα Παιδιατρικής Ηλεκτροφυσιολογίας λειτουργεί στο πλαίσιο της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που στελεχώνεται με ιατρούς που έχουν ειδικευθεί στον τομέα αυτό.

Στο Τμήμα διενεργούνται:

  • Διάγνωση όλων των ειδών των αρρυθμιών με αναίμακτες καθώς και επεμβατικές μεθόδους που περιλαμβάνουν: Το ΗΚΓ, τη συνεχή καταγραφή ρυθμού με Holter και άλλες συσκευές, δοκιμασία κοπώσεως, φαρμακευτικές δοκιμασίες, και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη.
  • Θεραπεία όλων σχεδόν των παθολογικών ταχυκαρδιών με φαρμακευτική αγωγή σε μικρότερα παιδιά και με επεμβατικές μεθόδους σε μεγαλύτερα. Παράλληλα, εφαρμόζεται κατάλυση, είτε με ρεύμα ραδιοσυχνότητας, είτε με κρυοπηξία, σε όλες τις ηλικίες. Με τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης και χαρτογράφησης που διαθέτει το εργαστήριο, η έκθεση στην ακτινοβολία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ελάχιστη. Πάνω από 95% των ασθενών θεραπεύεται πλήρως σε ένα στάδιο.
  • Εμφύτευση συσκευών ελέγχου, παρακολούθησης και αντιμετώπισης του παθολογικού καρδιακού ρυθμού, όπως βηματοδότες, απινιδωτές κλπ.
  • Διάγνωση και θεραπεία γενετικών συνδρόμων που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές αρρυθμίες ή και αιφνίδιο θάνατο. Το Εργαστήριο συνεργάζεται με ελληνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα για τον γενετικό έλεγχο και την καθοδήγηση των ασθενών με γενετικές αρρυθμιογόνες παθήσεις.