Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2004: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Bologna, Ιταλία, Οκτώβριος
 • 2014: Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Καρδιολογίας, ΓΝΑ Ευαγγελισμός
 • 2014: Διαπίστευση στη διαθωρακική ηχοκαρδιογραφία ενηλίκων από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία (European Certification in Adult Transthoracic Echocardiography)
 • 2015-2016: Υποτροφία Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για εξειδίκευση στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση, Νοσοκομείο Royal Bournemouth, Μ. Βρετανία
 • 2018: Διαπίστευση στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία επίπεδο 1 ( ECDS level 1) από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία – (European Certification in Invasive Cardiac Electrophysiology)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association – EHRA)

 • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της Ελληνικής Ρυθμολογικής Εταιρείας

 • Μέλος Ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 01/2019 – σήμερα: Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος, Επιμελητής Α’, Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου Μητέρα.

 • 08/2016 – 12/2018: Συνεργάτης  Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος στο τμήμα Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας  και Βηματοδότησης, Β’ Καρδιολογική, Γενικό Νοσοκομέιο Αθηνών Ευαγγελισμός.

 • 11/2017 – 12/2018 Συνεργάτης Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος, Καρδιολογικός τομέας, Ευρωκλινική Αθηνών.

 • 09/2016 – 10/2018 Ειδικευμένος Καρδιολόγος με συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του καρδιολογικού τμήματος της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών.

 • 08/2015 – 08/2016 Εξειδίκευση στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση στο Γενικό Νοσοκομείο Bournemouth, Μ. Βρετανία (Υποτροφία Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας).

 • 09/2014 – 04/2015 Ειδικευμένος Καρδιολόγος με συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του καρδιολογικού τμήματος της Κλινικής ΡΕΑ.

 • 09/2014 – 07/2015 Ειδικευμένος Καρδιολόγος με συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών του καρδιολογικού τμήματος της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών.

 • 06/2014 – 01/2015: Συνεργάτης  Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος στο τμήμα Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας  και Βηματοδότησης, Β’ Καρδιολογική, Γενικό Νοσοκομέιο Αθηνών Ευαγγελισμός.

 • 11/2011 – 06/2014: Ειδίκευση στην Καρδιολογία, Β’ Καρδιολογική, Γενικό Νοσοκομέιο Αθηνών Ευαγγελισμός.

 • 03/2010 – 11/2011: Ειδίκευση στην Καρδιολογία, Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

 • 08/2008 – 12/2009: Ειδίκευση στην Παθολογία, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

 • 10/2006 – 07/2008: Ιατρός σε Άγονο αγροτικό ιατρείο, Περιφερικό Ιατρείο Βρύναινας, Μαγνησία.

 • 07/2006 – 10/2006: Τρίμηνη υποχρεωτική εκπαίδευση αγροτικού ιατρού, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • 2018 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Advanced Arctic Front Training Program, Toulouse, Γαλλία

 • 2018 Πιστοποιητικό παρακολούθησης ELITE program S-ICD implant techniques, Verona, Ιταλία

 • 2018 Ευρωπαϊκή πιστοποίηση στην Ηλεκτροφυσιολογία επίπεδο 1. European (EHRA) Certification in Electrophysiology Specialist (ECDS Level 1)

 • 2017 Πιστοποιητικό παρακολούθησης συστήματος χαρτογράφησης Rhythmia – Certificate of completion Rhythmia Mapping System 101 Workshop 

 • 2016 Δίπλωμα 1ης ενότητας CRHF University: Εμφύτευση  σύμπλοκων καρδιακών συσκευών και παρακολούθηση. CRHF University – Module 1: Complex Device Implant and Follow up. Watford, Μεγάλη Βρετανία.

 • 2014 Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Διενέργειας Διαθωρακικού Ηχωκαρδιογραφήματος. European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI):  Certification in Adult Transthoracic Echocardiography.                                                      

 • 2013 Δίπλωμα στις κλινικές δοκιμές. Cambridge University Hospitals NHS (Medical Statistics): Certificate of Completion: Good Clinical Practice and Regulatory Requirements for Clinical Trials.

 • 2013 Δίπλωμα στις κλινικές δοκιμές. Cambridge University Hospitals NHS – Department of Hygiene, Epidemiology and Medical Statistics, Athens University Medical School – Scientific society of Epidemiology and Biostatistics and Preventive Medicine (Clinical Trials): Courses on Clinical Trials. Απρίλιος – Ιούνιος 2013, Αθήνα.

 • 2013 Πιστοποιητικό σεμιναρίου επαγγελματικής εξέλιξης στην Ηχοκαρδιολογία Hammersmith Certificate of Attendance: Professional Development Course on Hammersmith Echocardiology. Professor Petros Nihoyannopoulos. 20-24 Μαϊου,  Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.

 • 2012 Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης Ενηλίκων (BLS) και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστού (AED). Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας.

 • 2011 Πιστοποιητικό παρακολούθησης 2ου Επιμορφωτικού Σεμιναρίου 2011-2012: Ηχοκαρδιολογία – Απεικονιστικές Μέθοδοι. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία, 3-4 Ιουνίου 2011, Αθήνα

 • 2011 Δίπλωμα παρακολούθησης εκπαιδευτικού προγράμματος καρδιολογίας της Βρετανικής καρδιαγγειακής εταιρίας και της κλινικής MAYO. Certificate of Attendance: BCS & MAYO CLINIC Cardiology Review Course  7-11 Μαϊου 2011. Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία.

 • Συμμετοχή – παρακολούθηση σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων και webinars.

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

ΟΜΙΛΙΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Επικαρδιακή Κατάλυση έναντι Υβριδικής Κατάλυσης σε μακροχρόνια εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή (2018). Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ηλεκτροφυσιολογίας και Καρδιοχειρουργικής ICE 2018

 • Το φυσιολογικό ΗΚΓ – φροντιστηριακό μάθημα ΗΚΓ (2018). 4ο πανελλήνιο αρρυθμιολογικό συνέδριο

 • Διαταραχές του κύματος P και του φλεβοκόμβου – φροντιστηριακό μάθημα ΗΚΓ (2018). 4ο πανελλήνιο αρρυθμιολογικό συνέδριο

 • Το ΗΚΓ σε παραπληρωματικό δεμάτιο – φροντιστηριακό μάθημα ΗΚΓ (2018). 4ο πανελλήνιο αρρυθμιολογικό συνέδριο

 • Κοιλιακή ταχυκαρδία σε ασθενή με αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας – Μυοκαρδιοπάθειες (2018). 4ο πανελλήνιο αρρυθμιολογικό συνέδριο

 • Κολπική Μυοπάθεια. Θρομβοεμβολικές επιπτώσεις. (2018). Επιστημονική Αρρυθμιολογική Ημερίδα για Καρδιολόγους

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα που σχετίζεται με αιφνίδιο θάνατο. (2018) Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας – Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση.

 • Η αντιπηκτική αγωγή στην Κολπική μαρμαρυγή. Διαχείρηση αντιπηκτικής αγωγής στη γκρίζα ζώνη  (2017). Επιστημονική Αρρυθμιολογική Ημερίδα.

 • Ηλεκτρικά Νοσήματα της Καρδιάς: Ηλεκτροκαρδιογραφική διαταραχή σε ασθενή με συγκοπή (2017) 3ο Αρρυθμιολογικό συνέδριο

 • Συμβολή των Ελληνικών Ηλεκτροφυσιολογικών τμημάτων στη διεθνή βιβλιογραφία. (2017). Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας – Ηλεκτροφυσιολογία και Βηματοδότηση.

 • Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού. (2017). 29ο Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιολογία.

 • Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενή με αριστερή εμμένουσα άνω κοίλη φλέβα. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού (2016). Διεθνές συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας ICE 2016.

 • Right and Left Ventricular Outflow Tract Tachycardias: Ταχυκαρδίες από το χώρο εξόδου αριστερής και δεξιάς κοιλίας (2016). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα καρδιολογικής κλινικής Bournemouth Hospital

 • Differential diagnosis of Supraventricular tachycardias: Διαφορική διάγνωση υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών (2016) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα καρδιολογικής κλινικής Bournemouth Hospital

 • Belief study: Παρουσίαση ενδιαφέρουσας μελέτης (2016). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα καρδιολογικής κλινικής Bournemouth Hospital

 • Κλινικά Διλήμματα στον επανασυγχρονισμό (2014). 26ο  Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιολογία

 • Σύνδρομο REEL (2014). Εκπαιδευτικά σεμινάρια ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 • Μη συμπαγές μυοκάρδιο (2013). Σεμινάρια ομάδα εργασίας ηχοκαρδιολογίας

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Κλινική Καρδιολογία

 • Ηλεκτροφυσιολογία – Επεμβατική αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών:

 • Κατάλυση υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών

 • Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής

 • Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας

 • Εμφύτευση καρδιακών βηματοδοτών και σύμπλοκων καρδιακών συσκευών (καρδιακοί απινιδιστές και συσκευές αμφικοιλιακής βηματοδότησης)

 • Υπερηχοκαρδιογραφία

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Κολπική μαρμαρυγή

 • Κολπικός πτερυγισμός

 • Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες

 • Εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία

 • Κοιλιακή ταχυκαρδία

 • Βραδυαρρυθμίες

 • Συγκοπή

 • Καρδιακή ανεπάρκεια

 • Μυοκαρδιοπάθειες

 • Συνδρομο Brugada και Long QT

 • Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος

Διακρίσεις & Βραβεία

Yποτροφία από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία για μετεκπαίδευση στην επεμβατική αντιμετώπιση αρρυθμιών για 1 έτος στο Νοσοκομείο Royal Bournemouth, Μ. Βρετανία, 2014.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Dimitrios Asvestas,Antigoni Sakellaropoulou, Panagiotis Mililis, Michael Efremidis, Antonios Sideris, Konstantinos P Letsas Flecainide enhances endocardial unipolar voltage abnormalities in Brugada syndrome. European Journal of Arrhythmia & Electrophysiology , 2018;4:Epub ahead of print

 • Efremidis M, Vlachos K, Letsas KP, Bazoukis G, Martin R, Frontera A, Asvestas D, Saplaouras A, KitamuraΤ, Georgopoulos S, Valkanas K, Karamichalakis N, Takigawa M, Sideris A, Derval N, Sacher F, Jais P. Targeted ablation of specific electrogram patterns in low voltage areas after pulmonary vein antral isolation in persistent atrial fibrillation: Termination to an organized rhythm reduces atrial fibrillation recurrence. J Cardiovasc Electrophysiol. 2018 Oct 4  

 • AsvestasD, Vlachos K, Bazoukis G, Martin CA, Letsas KP, Sakellaropoulou A, Kossyvakis C, Saplaouras A, Prappa E, Goga C, Vassilikos V, Valkanas K, Deftereos S, Sideris A, Efremidis M. Left atrial voltage mapping using a new impedance-based algorithm in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Pacing Clin Electrophysiol. 2018 Sep 17.

 • Tse G, Bazoukis G, Roever L, Liu T, Wu WKK, Wong MCS, Baranchuk A, Korantzopoulos P, AsvestasD, Letsas KP. T-Wave Indices and Atherosclerosis. Curr Atheroscler Rep. 2018 Sep 17;20:55.

 • Letsas KP, Xydonas S, Karamichalakis N, Efremidis M, Manolatos D, Bazoukis G,Asvestas D, Vlachos K, Georgopoulos S, Saplaouras A, Winter J, Sideris A. Intermuscular implantation technique for subcutaneous cardioverter-defibrillators. 2018 Feb 21.

 • Asvestas, D., Tse, G., Baranchuk, A., Bazoukis, G., Liu, T., Saplaouras, A., Korantzopoulos, P., Goga, C., Efremidis, M., Sideris, A., Letsas, K.P. High risk electrocardiographic markers in Brugada Syndrome. International Journal of Cardiology Heart & Vasculature. 18:58-64. DOI: 10.1016/j.ijcha.2018.03.001.

 • Letsas KP, Efremidis M, Asvestas D, Vlachos K, Georgopoulos S, Tse G, Liu T, Bazoukis G, Sideris A, Baranchuk A, Ehrlich JR, Brugada P. Circ Arrhythm Electrophysiol. Right Ventricular Outflow Tract Electroanatomical Abnormalities Predict Ventricular Fibrillation Inducibility in Brugada Syndrome. 2018 Feb;11(2):e005928.

 • Asvestas D, Bazoukis G, Tse G, Lampropoulos K, Salachas A. Bilateral coronary arteriovenous fistulas drained into the left ventricle. Hellenic J Cardiol. 2018 Jan 3.

 • Letsas KP, Asvestas D, Baranchuk A, Liu T, Georgopoulos S, Efremidis M, Koratzopoulos P, Bazoukis G, Tse G, Sideris A, Takagi M, Ehrlich JR. Prognosis, risk stratification and management of asymptomatic individuals with Brugada syndrome: A systematic review. Pacing Clin Electrophysiol. 2017 Oct 10. doi: 10.1111/pace

 • Vlachos K, Efremidis M, Letsas KP, Bazoukis G, Martin R, Kalafateli M, Lioni L, Georgopoulos S, Saplaouras A,  Efremidis T, Liu T, Valkanas K, Karamichalakis N,  Asvestas D, Sideris A. Low-voltage areas detected by high-density electroanatomical mapping predict recurrence after ablation for paroxysmal atrial fibrillation. J Cardiovasc Electrophysiol. 2017 Sep 8. doi: 10.1111/jce.13321.