Τζέης Ε. Στυλιανός

Τζέης Ε. Στυλιανός Καρδιολόγος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ενηλίκων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1991-1997:  Δίπλωμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, (βαθμός πτυχίου 8.3).
 • 1996 – 2002: Διδακτορική διατριβή με βαθμό άριστα και τίτλο “Διαφορική έκφραση του mRNA της πρωτεΐνης HSP70 μετά από ισχαιμική προπόνηση σε καρδιές επίμυων με υπερτροφία από αορτική στένωση και χορήγηση θυροξίνης”, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 11/2007: Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας, 1η Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
 • Διετής υποτροφία της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association) για εξειδίκευση στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία και καρδιακή βηματοδότηση (2007-2009) – Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Deutshes Herzzentrum München, Μόναχο, Γερμανία.
 • Δίπλωμα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association) στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία – European Accreditation in Invasive Cardiac Electrophysiology.
 • Δίπλωμα διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association) σε Βηματοδότες / Απινιδωτές – European Accreditation in Invasive Cardiac Electrophysiology.

Διδακτορική Διατριβή

 • 1996 – 2002: Διδακτορική διατριβή με βαθμό άριστα και τίτλο “Διαφορική έκφραση του mRNA της πρωτεΐνης HSP70 μετά από ισχαιμική προπόνηση σε καρδιές επίμυων με υπερτροφία από αορτική στένωση και χορήγηση θυροξίνης”, Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Κριτής σε διεθνή καρδιολογικά περιοδικά (Hellenic Journal of Cardiology, Εuropace, Ιnternational Journal of Cardiology).

 • Μέλος της Ελληνικής Ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης.

 • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 • Μέλος της European Heart Rhythm Association (EHRA)

 • Πρώην πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης Αρρυθμιών του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

 • 2009 – 2013: Μέλος της Επιτροπής Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας για την Καρδιακή Βηματοδότηση (Member of the EHRA Accreditation Committee for Cardiac Pacing).

 • 2010 – 2012: Member of the ESC Training and Research Grants Committee (EHRA representative).

 • 2013 – 8/2018: Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας για την Καρδιακή Βηματοδότηση (Chairman of the Cardiac Pacing Subcommittee – EHRA Accreditation Committee).

 • 9/2018 – σήμερα: Πρόεδρος της Επιτροπής Διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρρυθμιών για Καρδιακή Βηματοδότηση και Ηλεκτροφυσιολογία (Chairman of the EHRA Accreditation Committee).

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 12/2016 – 12/2018: Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής και Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας – Βηματοδότησης, Α’ Καρδιολογική κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

 • 10/2009 – 11/2016: Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής και Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας – Βηματοδότησης, Α’ Καρδιολογική κλινική, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν.

 • 11/2007 – 9/2009: Εξειδίκευση στην κλινική ηλεκτροφυσιολογία και καρδιακή βηματοδότηση στο τμήμα Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας, Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Deutshes Herzzentrum München, Μόναχο, Γερμανία με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (Διεύθυνση: Univ-Prof. Dr. A. Schömig).

 • 9/2003-9/2007: Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, 1η Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, Αθήνα

 • 10/2002-7/2003: Κλινικός και Επιστημονικός Συνεργάτης, 1η Καρδιολογική Κλινική, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα (Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Κόκκινος).

 • 9/2000-9/2002: Ειδικευόμενος Παθολογίας, 1η Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα.

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Κύρια κλινική ενασχόληση αποτελεί η αντιμετώπιση (επεμβατική και μη) καρδιακών αρρυθμιών, όλο το φάσμα των επεμβάσεων κατάλυσης (συμπεριλαμβανομένων και σύμπλοκων επεμβάσεων κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακής ταχυκαρδίας),  και οι εμφυτεύσεις βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων.

Ερευνητικό ενδιαφέρον

Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται

 • Στις επεμβάσεις κατάλυσης (κυρίως κολπική μαρμαρυγή και κολπικών ταχυκαρδιών μετά από κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής) με δημοσίευση μελετών σε διεθνή περιοδικά και πρωτότυπη περιγραφή συγκεκριμένης μεθόδου κατάλυσης περιμιτροειδικού κολπικού πτερυγισμού [modified anterior line – J Cardiovasc Electrophysiol. 2010;21(6):665-70].

 • Στις εμφυτεύσιμες συσκευές διαχείρισης καρδιακού ρυθμού. Συμμετοχή ως ερευνητής κέντρου σε προοπτική, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη για εμφυτεύσιμο Holter (CRYSTAL AF – N Engl J Med 2014;370(26):2478 )

 • Στη μελέτη εναλλακτικών θέσεων βηματοδότησης με πολλαπλές δημοσιευμένες μελέτες με αντικείμενο τη βηματοδότηση από μεσοκοιλιακό διάφραγμα [ενδεικτικά Int J Cardiol. 2014;177(3):977-81     Europace 2015 Jun;17(6):915-20]

 • Αντιπηκτικά φάρμακα για κολπική μαρμαρυγή. Πρόσφατη ολοκλήρωση πολυκεντρικής προοπτικής μελέτης παρατήρησης σε εθνικό επίπεδο για την καταγραφή της αντπηκτικής αγωγής σε πολύ ηλικιωμένους ασθενείς (άνω των 80 ετών) με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (μελέτη PAVE-AF – κύριος ερευνητής).

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Finalist in the award competition for the best poster presentation. II International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, December 2000. Tzeis S, Pantos C, Batali E, Giannakakis S, Tzilalis V, Asimakopoulos P, Varonos D, Cokkinos DV. Alterations of the ischaemic contracture in acute and chronic hyperthyroidism.

 • Finalist in the award competition for the best poster presentation. II International Meeting of the Onassis Cardiac Surgery Center, December 2000. Mourouzis I, Pantos C, Tzeis S, Giannakakis S, Kastelanos E, Cokkinos DD, Asimakopoulos P, Varonos D, Cokkinos DV. Propranolol diminishes the development of cardiac hypertrophy but does not change the response of the hyperthyroid heart to ischaemia.

 • 1st award for the best poster in the conference of French Cardiac Society 2001. Pantos C, Malliopoulou V, Karamanoli E, Tzeis S, Cokkinos DD, Mourouzis I, Varonos D, Cokkinos D. Differential HSP70mRNA expression induced by preconditioning in aortic constriction and thyroxine induced cardiac hypertrophy.

 • 1ο Bραβείο ερευνητικής εργασίας στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας 2001. AD Cokkinos, S. Tzeis, P Moraitis, I Paizis, C Pantos, H Karageorgiou, P Asimakopoulos, D Varonos, DV Cokkinos. Cardioprotection induced by ischemic preconditioning is abolished after an initial ischemic insult.

 • 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό Καρδιαγγειακής Έρευνας για νέους ερευνητές. 4ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας (2001). S Tzeis, DD Cokkinos, P Moraitis, I Paizis, V. Malliopoulou, C Pantos, P Asimakopoulos, H Carageorgiou, D. Varonos, DV Cokkinos. Thyroxine reverses the enhancement of postischemic myocardial dysfunction induced by dobutamine administration in isolated rat hearts.

 • 2ο Bραβείο ερευνητικής εργασίας στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας 2002. A.D. Cokkinos, S. Tzeis, P. Moraitis, I. Paizis, I. Mourouzis, C. Pantos, D. Varonos, DV Cokkinos. Ischemic preconditioning enhances the cardioprotection induced by heat stress in isolated rat hearts.

 • 2ο Βραβείο στο διαγωνισμό Καρδιαγγειακής Έρευνας για νέους ερευνητές. 5ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδας (2002). I. Mourouzis, S. Tzeis, V. Malliopoulou, D.D. Cokkinos, C. Pantos, H. Carageorgiou, D. Varonos, DV Cokkinos. Thyroid hormone alterations are associated with enhanced tolerance against ischemia in isolated rat hearts.

Βιβλία

Συγγραφή κεφαλαίου με τίτλο «Διαχείριση δοσολογικών σφαλμάτων κατά τη διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής» στο βιβλίο του Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών με επιμέλεια έκδοσης από Γ. Ντάιος, Χ. Μηλιώνης και Κ. Βέμμος – Εκδ. Λίτσας 12/2018. 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά αναρτημένα στο Pubmed:  85

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Tzeis S, Pastromas S, Sikiotis A, Andrikopoulos G. Cryoablation in persistent atrial fibrillation – a critical appraisal. Neth Heart J. 2016;24(9):498-507.

 2. Tzeis S, Andrikopoulos G, Weigand S, et al. Right bundle branch block-like pattern during uncomplicated right ventricular pacing and the effect of pacing site. Am J Cardiol. 2016;117(6):935-9.

 3. Tzeis S, Andrikopoulos G, Asbach S, et al; SPICE study investigators. Electrocardiographic identification of prior myocardial infarction during right ventricular pacing–effect of septal versus apical pacing. Int J Cardiol 2014;177(3):977-81.

 4. Andrikopoulos G, Tzeis S. Cardiac-resynchronization therapy in heart failure with a narrow QRS complex. N Engl J Med. 2014;370(6):579-80.

 5. Jilek C, Tzeis S, Vrazic H, et al. Safety of screening procedures with hand-held metal detectors among patients with implanted cardiac rhythm devices: a cross-sectional analysis. Ann Intern Med. 2011; 155(9): 587-92.

 6. Tzeis S, Kolb C, Baumert J, et al. Effect of depression on mortality in implantable cardioverter defibrillator recipients–findings from the prospective LICAD study. Pacing Clin Electrophysiol. 2011; 34(8): 991-7.

 7. Deisenhofer I, Zrenner B, Yin YH, Pitschner HF, Kuniss M, Grossmann G, Stiller S, Luik A, Veltmann C, Frank J, Linner J, Estner HL, Pflaumer A, Wu J, von Bary C, Ucer E, Reents T, Tzeis S, Fichtner S, Kathan S, Karch MR, Jilek C, Ammar S, Kolb C, Liu ZC, Haller B, Schmitt C, Hessling G. Cryoablation versus radiofrequency energy for the ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia (the CYRANO Study): results from a large multicenter prospective randomized trial. Circulation. 2010;122(22):2239-45.

 8. Tzeis S, Luik A, Jilek C, et al. The modified anterior line: an alternative linear lesion in perimitral flutter. J Cardiovac Electrophysiol. 2010;21(6):665-70.

 9. Tzeis S, Andrikopoulos G, Deisenhofer I, Ho SY, Theodorakis G. Transseptal Catheterization: Considerations and Caveats. Pacing Clin Electrophysiol. 2010; 33(2):231.

 10. Tzeis S, Andrikopoulos G, Kolb C, Vardas PE. Tools and strategies for the reduction of inappropriate implantable cardioverter defibrillator shocks. Europace. 2008;10(11):1256-65.