Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Εισαγωγή με Πανελλήνιες εξετάσεις 1993 στο τμήμα Ιατρικής του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Αποφοίτηση 1999 με βαθμό Λίαν Καλώς 7  13/69.
 • Θήτευση ως ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου επί τριμήνου στο νοσοκομείο Ικαρίας και κατόπιν επί 15 μήνου στο πολυδύναμο ιατρείο Φούρνων. (1999-2001)
 • Στρατωτική θητεία ως ιατρός άνευ ειδικότητας στο σώμα υγειονομικού. (2001 – 2002)
 • Ειδίκευση στην Παθολογία (2002-2004) στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο «Η Αγία Όλγα».
 • Ειδίκευση στην καρδιολογία στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός». (2004-2008)
 • Απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην καρδιολογία 10ος /2008.
 • Ιατρός Παιδοκαρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου «Μητέρα» από 12o/2008 έως σήμερα.
 • Επιστημονικός συνεργάτης ηλεκτροφυσιολογικού εργαστηρίου και εργαστηρίου βηματοδοτών απινιδοτών της Α Καρδιολογικής κλινικής του  νοσοκομείου Ο Ευαγγελισμός από 09/2013 έως σήμερα.
 • Επιστημονικός υπεύθυνος Παιδοκαρδιολογικής κλινικής 01/01/2020 έως σήμερα.

Τίτλοι

 • Πρόεδρος της Ομάδα Εργασίας Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ).

 • Μέλος της Ομάδας Εργασίας αρρυθμιών και βηματοδότησης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας (ΕΚΕ).

 • Μέλος της Ελληνικής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρίας.

 • Greece’s delegate in Pediatric and Congenital Electrophysiology Society (PACES)

 • Αναγνωρισμένος από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης ERC ως εκπαιδευτής (Instructor) και διευθυντής (Director) στην  βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση  (Basic Life Support, BLS). 

 • Αναγνωρισμένος από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης ERC ως εκπαιδευτής (Instructor) και διευθυντής (Director) στην  ενδιάμεση καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση  (Intermidiate Life Support, ILS). 

 • Αναγνωρισμένος από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο αναζωογόνησης ERC ως εκπαιδευτής (Instructor) και διευθυντής (Director) στην  προχωρημένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση ( Advanced  Life Support, ALS).