Αποστολίδης Χρήστος

Αποστολίδης Χρήστος Αναισθησιολόγος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Ιατρική, Πανεπιστήμιο Καρόλου, Πράγα, Τσεχία
 • Ειδικότητα Αναισθησιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Αναισθησιολογίας και εντατικής ιατρικής (EDAIC)
 • Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Αναισθησιολογική Εταιρεία

 • EACTA

 • ESA

 • GMC, Specialist Register (No 7055518)

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία (CEEA)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2016 – σήμερα: Συνεργάτης Αναισθησιολόγος, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ

 • 2007 – 2016: Επιμελητής Α’, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Τμήμα Συγγενών Καρδιοπαθειών

 • 2009 – 2010: Clinical Fellow / Specialist registrar, Royal Brompton Hospital, Λονδίνο, Ην. Βασίλειο

 • 2002 – 2007: Ειδικότητα Αναισθησιολογίας, «Βενιζέλειο» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Κρήτης

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Διευθυντής / Εκπαιδευτής σεμιναρίων εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής σε ενήλικες και παιδία (ALS/EPALS) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)

 • Ομιλητής / μέλος οργανωτικής επιτροπής ελληνικής CEEA

 • Ομιλητής/ οργανωτής κλινικών φροντιστηρίων συνεδρίων Αναισθησιολογικής Εταιρείας

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αναισθησία σε καρδιοχειρουργικής επεμβάσεις για επίκτητες και συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων και παίδων

 • Αναισθησία για μεταμόσχευση καρδιάς/ πνευμόνων

 • Αναισθησία στο αιμοδυναμικό εργαστήριο

 • Καταστολή για διενέργεια επεμβατικών πράξεων, απεικονιστικών εξετάσεων σε ενήλικες και παιδιά

 • Διεγχειρητική διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία ενηλίκων/ παίδων