Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Αριστετολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διδακτορική Διατριβή

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία
 • European Society of Radiology (ESR)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής, Ακτινολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Ιασώ
 • Διευθυντής, Ακτινολογικού Τμήματος, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
 • Επιμελητής, Τμήματος Αξονικής-Μαγνητικής Τομογφραφίας, Νοσοκομείο Υγεία
 • Διευθυντής, Απεικονιστικών Τμημάτων, Νοσοκομείο Μητέρα

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Ογκολογική Απεικόνιση
 • Απεικόνιση πεπτικού συστήματος

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρκίνου Ορθού

Βιβλία

Συμμετοχή στο βιβλίο «Imaging Oncology.», Κεφάλαιο: «MR of Prostate Cancer.» Εκδόσεις Springer 2014, Editors Athanasios D. Gouliamos, John A. Andreou, Paris A. Kosmidis.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Laspas F, Roussakis A, Kritikos N, Mourmouris C, Efthimiadou R, Andreou J. Imaging of coronary artery bypass grafts by computed tomography coronary angiography. Curr Probl Diagn Radiol. 2013;42(6):241-8
 • Laspas F, Roussakis A, Mourmouris C, Kritikos N, Efthimiadou R, Andreou J. Coronary artery anomalies in adults: imaging at dual source CT coronary angiography. J Med Imaging Radiat Oncol. 2013;57(2):184-90
 • Laspas F, Tsantioti D, Roussakis A, Kritikos N, Efthimiadou R, Kehagias D, Andreou J. Correlation of radiation dose and heart rate in dual-source computed tomography coronary angiography. Acta Radiol. 2011;52:273-7