Μουρμουρής Χρήστος

Μουρμουρής Χρήστος Ακτινοδιαγνώστης

Συνεργάτης Τμήματος Αξονικού – Μαγνητικού Τομογράφου & Οστεοπόρωσης ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Τίτλος Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • European Society of Radiology (ESR)

 • European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology (ESGAR)

 • European Society of Cardiac Radiology (ESCR)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Τμήματος Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στο ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» από το 2009

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Απεικόνιση Καρδιαγγειακού συστήματος

 • Απεικόνιση Γαστρεντερικού συστήματος

 

Βιβλία

 • Συγγραφή κεφαλαίου «Imaging Findings in Liver Malignancies» στο βιβλίο Imaging in Clinical Oncology, editors Goulialmos A, Andreou I, Kosmidis P (εκδ. οίκος Springer)

 • Συγγραφή κεφαλαίου «Imaging to Pancreatic Cancer» στο βιβλίο Imaging in Clinical Oncolo-gy, editors Goulialmos A, Andreou I, Kosmidis P (εκδ. οίκος Springer)

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Transaortic aortic valve replacement using the Edwards Sapien-XT valve and the Medtronic Corevalve: initial experience Spargias K, Bouboulis N, Halapas A, Chrissoheris M, Skardout-sos S, Nikolaou J, Tsolakis A, Mourmouris C, Pattakos S. Hellenic J Cardiol. 2014 Jul-Aug;55 (4):288-93.

 • Imaging of coronary artery bypass grafts by computed tomography coronary angiography. Laspas F, Roussakis A, Kritikos N, Mourmouris C, Efthimiadou R, Andreou J. Curr Probl Di-agn Radiol. 2013 Nov-Dec;42(6):241-8

 • Coronary artery anomalies in adults: imaging at dual source CT coronary angiography. Laspas F, Roussakis A, Mourmouris C, Kritikos N, Efthimiadou R, Andreou J. J Med Imaging Radiat Oncol. 2013 Apr;57(2):184-90.

 • Hepatic steatosis in young lean insulin resistant women with polycystic ovary syndrome.

 • Markou A, Androulakis II, Mourmouris C, Tsikkini A, Samara C, Sougioultzis S, Piaditis G, Kaltsas G. Fertil Steril. 2010 Mar 1;93(4):1220-6.