Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Απόφοιτος ΕΚΠΑ

Διδακτορική Διατριβή

Εκπόνηση Δ.Δ. ΕΚΠΑ : Συστηματική Σκληροδερμία και Απολιποπρωτεϊνες

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ρευματολογική Εταιρεία Αθηνών

 • Ανοσολογική Εταιρεία Αθηνών

 • ΕΕΜΜΟ (Ελληνική εταιρεία μελέτης μεταβολισμού των οστών) και μέλος της οργανωτικής επιτροπής της ΕΕΠΠΟ στο 14ο θερινό σχολείο.

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών:

 • 13ο ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

 • Μέλος WHO IS WHO

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών (1995-2019)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

 • Από το 2017 μηνιαία εκπαιδευτικά μαθήματα στο ΙΑΣΩ

 • Από το 1995 στην ΑΠΠΚ’ κλινική Λαϊκού Νοσοκομείου (υπότροφος)- (εκπαίδευση ειδικευομένων)

 • Metropolitan General

 • Επιστημονικά Υπεύθυνη Ρευματολογικού Τμήματος και Διευθύντρια Κλινικής Αυτοάνοσων Ρευματικών Νοσημάτων

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αυτοάνοσα νοσήματα

 • Αυτοάνοσα νοσήματα και κύηση

 • Οστεοπόρωση

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Επίδραση υποκλινικής αυτοανοσίας και αναπαρωγή

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • 30 εργασίες ως 2ος και 3ος εκ των οποίων οι 6 έχουν ανακοινωθεί σε Πανευρωπαϊκά

Συνέδρια

 • Εβδομαδιαία  αρθρογραφία στο περιοδικό  Say Yes to the press