Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Μ.Ε.Ν.Ν.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μαιευτηρίου “ΜΗΤΕΡΑ” του Ομίλου HHG λειτούργησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 1979 και ήταν η πρώτη στο χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και μία από τις πρώτες στην Ελληνική επικράτεια.

Η Μονάδα

Στα 38 και πλέον χρόνια λειτουργίας της (1979- 2018), γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ 450.000 νεογνά και νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΝΝ πάνω από 82.000 νεογνά και με την παροχή υψηλών υπηρεσιών υγείας στα νοσηλευόμενα νεογνά, η ΜΕΝΝ κατατάσσεται ανάμεσα στις καλύτερες ΜΕΝΝ παγκοσμίως.

Η ΜΕΝΝ βρίσκεται στο ‘Επίπεδο 0’ του Μαιευτηρίου, δίπλα από τις αίθουσες τοκετών και το χειρουργείο και περιλαμβάνει 3 επίπεδα :

 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ: Εντατικής Μονάδας
 • ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ: Ενδιάμεσης Νοσηλείας
 • ΕΠΙΠΕΔΟ Ι: Απλής παρακολούθησης

Ο υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της Μονάδας περιλαμβάνει :

 • 16 συμβατικούς αναπνευστήρες
 • 3 υψίσυχνους αναπνευστήρες
 • συσκευές παροχής εισπνεόμενου iNO και ρινικού CPAP
 • 1 αναλυτή αερίων
 • Μία φορητή θερμοκοιτίδα με ενσωματωμένο αναπνευστήρα για τη μεταφορά νεογνών από άλλα νοσοκομεία
 • monitors, οξύμετρα, και αντλίες για ενδοφλέβια χορήγηση υγρών
 • θάλαμο αρνητικής πίεσης
 • ειδικό θάλαμο με laminal air flow για την παρασκευή της ολικής παρεντερικής διατροφής από ειδικό φαρμακοποιό

H Μονάδα είναι πλαισιωμένη από 16 εξειδικευμένους Νεογνολόγους που καλύπτουν επίσης την αίθουσα τοκετών και το χειρουργείο επί 24 ώρου βάσεως. Ιατροί όλων των υποειδικοτήτων είναι συνεχώς διαθέσιμοι.

Η περιγεννητική θνησιμότητα (αριθμός νεογνών που γεννιούνται νεκρά και νεογνά που πεθαίνουν τις πρώτες 7 ημέρες ζωής- αναφέρεται σε ποσοστό ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε σημαντικά από 13,3‰ το 1980 στο 3,13‰ το 2016. Η νεογνική θνησιμότητα (θάνατοι νεογνών τις πρώτες 4 εβδομάδες ζωής- που αναφέρεται σε ποσοστό ανά 1.000 γεννηθέντα ζώντα νεογνά) μειώθηκε, από 8,1 ‰ το 1980 στο ποσοστό ρεκόρ 0,92‰ το 2016. Αντίστοιχα, η επιβίωση των νεογνών που γεννήθηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ αυξήθηκε θεαματικά και το 2016 άγγιξε το 99,86%, ενώ η επιβίωση των νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ εκτοξεύθηκε στο 99,40% το 2016. Επίσης κατά την εξαετία 2011- 2016 ήταν μηδενική η θνησιμότητα από λοιμώξεις ακόμα και στα εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης πρόωρα νεογνά.
Οι γονείς μπορούν να επισκέπτονται τα νοσηλευόμενα νεογνά τους και να ενημερώνονται εκτενώς από τους Νεογνολόγους τις ώρες επισκεπτηρίου ενώ μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά όποτε το επιθυμούν.

Ομάδα ενδυνάμωσης, ψυχολογικής Υποστήριξης γονέων νοσηλευόμενων νεογνών στην ΜΕΝΝ

Διαβάστε Περισσότερα