Βλαστού Αικατερίνη

Βλαστού Αικατερίνη Πλαστικός Χειρουργός

Διευθύντρια Κλινικής Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • American Boards of Surgery (1977)
 • Ειδικότητα Χειρουργικής εν Ελλάδι (1979)
 • American Boards of Plastic Surgery (1980)
 • Ειδικότητα Πλαστικής Χειρουργικής (1981)
 • Assistant Professor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland Ohio, U.S.A. 1980-1995

 

Διδακτορική Διατριβή

 • Εγκριθείσα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα «Μικροχειρουργική Αποκατάσταση του βαρέως τραυματισθέντος κάτω άκρου με μεταφορά ελευθέρων κρημνών».

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • American College of Surgeons

 • American Society for Surgery of the Hand

 • American Society for Reconstructive Microsurgery

 • World Society for Reconstructive Microsurgery.

 • Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

 • Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής (Ιδρυτικό μέλος – Πρόεδρος 1994)

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού (Ιδρυτικό μέλος – Πρόεδρος 1997)

 • Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας.

 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευόμενη εσωτερική βοηθός, Αγγειοχειρουργική Κλινική Νοσοκομείου Ατυχημάτων “Απόστολος Παύλος” ΚΑΤ, 1971-1972

 • Resident in Surgery Buffalo General Hospital New York State University at Buffalo, USA, 1972-1973

 • Resident in Surgery Mount Sinai Hospital Cleveland, Ohio USA, 1973-1976

 • Resident in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio USA, 1976-1978

 • Senior Instructor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1978-1980

 • Assistant Professor in Plastic Surgery Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1980-1989

 • Assistant Clinical Professor in Plastic Surgery, Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, USA, 1989-1995

 • Διευθύντρια Κλινικής Πλαστική & Επανορθωτικής Χειρουργικής Δ.Θ.Κ.Α. “ΥΓΕΙΑ”

Εκπαιδευτική Πείρα:

 • Μέλος του ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Case Western Reserve, Cleveland, Ohio, USA. Καθημερινή συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών και ειδικευομένων στην Πλαστική Χειρουργική, 1978-1989

 • Ετήσια συμμετοχή επί 30 έτη ως ομιλήτρια εκπαιδεύτρια στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που διοργανώνει η Ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Περιφερειακού Αντικαρκινικού – Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», «Παράλυση προσωπικού νεύρου» Αθήνα 6 Μαρτίου 2001

 • Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Ογκολογικού 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ «Γ. Γεννηματάς» «περί περιφερικών νεύρων», Αθήνα 14 Μαρτίου 2001.

 • Διοργάνωση 11 εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με θέμα: “Παρασκευή Κρημνών επί Ζώντων Ιστών”

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή

 • Ελεύθεροι κρημνοί στην επανορθωτική μικροχειρουργική

 • Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου

 • Όγκος παρωτίδας

 • Συγγενείς ανωμαλίες άνω άκρου

 

Διακρίσεις & Βραβεία

 • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 11ου συνεδρίου Διεθνούς Μικροχειρουργικής Εταιρείας, Ρόδος 1992

 • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής, Αθήνα 1999

 • Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του INFO-PLASTIC SURGERY, Επισήμου Οργάνου της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

 • Πρόεδρος Επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου Παγκοσμίου Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής WSRM, Αθήνα 2007

 • Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Pre-WSRM meeting, Βουκουρέστι 2011

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Earle A.S., Vlastou C. Crossed Finger and Other Tests of Ulnar Nerve Motor Function. J. Hand Surgery 5:560-565, 1980

 • Vlastou C. and Earle A.S. Intraoperative Heparin in Replantation Surgery – An Experimental Study. Annals of Plastic Surgery 10(2):112-114, February 1983

 • Vlastou C., Earle A.S. A simple Method of Controlling Skeletal Rotation in Replanted Digits. J. of Reconstructive Microsurgery. 1(2):147-148, October 1984

 • Vlastou C. Earle A.S. Volar Cross Finger Flap for Coverage of Thumb Defects. J. Hand Surgery 10A: 566-569, 1985

 • Vlastou C., Earle A.S. Avulsion Injuries of the Thumb. J. Hand Surgery 11:51-56, January, 1986

 • Vlastou C., Earle A.S. Short Saphenous Vein Grafts as an Aid to Microsurgical reconstruction of the Lower Extremity. J. of Reconstructive Microsurgery 4:145-154, 1988

 • Vlastou C., Earle A.S. Beyond Replantation: Microsurgical Salvage of Complex Hand Injuries. Orthopedic Review, 14:139-146, 1987

 • Adelstein D.J. Sharan V.M., Earle A.S., Shah AC, Vlastou C, Haria CD, Carter SG, Damn C, Hines J.D. Long Term Results after chemo – radiotherapy for Locally Confirmed Squamous – cell Head and Neck Cancer. Am. J. Clin. Oncol (CCT) 13(5):440-447, 1990

 • Vlastou C., Earle A.S., Jordan R. Vein grafts in Reconstructive Microsurgery of the Lower Extremity. Microsurgery 13:234-235, 1992

 • Vlastou C. Alternatives in soft tissue reconstruction of the ankle and foot Acta Orthop. Scand. (Suppl 264) 66:27-30, 1995

 • Vlastou C. Facial Paralysis Microsurgery, 26:278-287,2006

 • Papagelopoulos P.J., Maurogenis AF, Mastorakos DP, Vlastou C, Vrouvas J, Soucacos PN. Free Vascularized tissue transfer and brachytherapy for soft tissue sarcomas of the extremities injury, Vol 39 Suppl.3: §83-§89, September, 2008