Πλατής Ιωάννης

Πλατής Ιωάννης Παθολόγος

Επιμελητής, Α’ Παθολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Απόκτηση ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία στο Νοσοκομείο νοσημάτων θώρακος Σωτηρία, και στην επείγουσα ιατρική.
  • Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα.
  • Πλούσιο επιστημονικό έργο με εργασίες και ανακοινώσεις.