Παιδοκαρδιολογία & Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων

Το Τµήµα Παιδο-Καρδιολογίας είναι εφοδιασµένο με εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει, πλήρες Αιµοδυναµικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Υπερηχοκαρδιογραφικά Εργαστήρια, Εργαστήριο ∆οκιµασίας Κοπώσεως και Εργαστήριο 24ωρης καταγραφής ρυθµού (Holter).

To Τμήμα

Η Κλινική Παιδοκαρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων απαρτίζεται από εννέα Καρδιολόγους – Παιδοκαρδιολόγους με 24ωρη εφημερία ετοιμότητας και αναλαμβάνει τόσο προγραμματισμένα όσο και επείγοντα περιστατικά και διακομιδές για καρδιολογικές εξετάσεις και διακαθετηριακές επεμβάσεις.

Για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, ούτως ώστε να μπορούν να γίνονται με ταχύτητα, εγκυρότητα και ασφάλεια όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις.

Η επιτυχημένη έκβαση κάθε περιστατικού οφείλεται σε πολλαπλούς παράγοντες:

  •  Στην έγκαιρη και ενδελεχή προγεννητική διάγνωση που έχει άμεση επίδραση στη βέλτιστη έκβαση του νεογνού μετά τη γέννηση.
  • Στην πλέον σύγχρονη και εμπεριστατωμένη διερεύνηση και απεικόνιση πριν από κάθε διακαθετηριακή ή χειρουργική πράξη.
  • Στην εφαρμογή πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
  • Στη στελέχωση των συναφών τμημάτων (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Παιδοκαρδιολογική κλινική νοσηλείας, Εργαστήριο Καθετηριασμών και Παιδιατρικής Απεικόνισης) με Εντατικολόγους, Καρδιοαναισθησιολόγους, Ακτινοδιαγνωστές και νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται επί σειρά ετών με νεογνά και παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η Κλινική Παιδοκαρδιολογίας & Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, πρωτοπορεί στην Ελλάδα διενεργώντας:

  • Μαγνητικές τομογραφίες καρδιάς σε πρόωρα και ελλιποβαρή νεογνά σε οργανωμένη Παιδοκαρδιολογική Κλινική με υποστήριξη εξειδικευμένης μονάδας νεογνών και παίδων.
  • Υβριδικούς καθετηριασμούς καρδιάς υπό μαγνητική καθοδήγηση προς αποφυγή χρήσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας.
  • Ειδικές διαδερμικές επεμβατικές τεχνικές, όπως τοποθέτηση stent βοταλλείου, διαδερμική επανασηραγγοποίηση αποφραγμένων μεγάλων αγγείων και διαδερμική τοποθέτηση ενδοκαρδιακών βαλβίδων προς αποφυγή ανοικτού χειρουργείου καρδιάς.

Η Κλινική έχει εδραιωθεί ως:

  • Κέντρο αναφοράς και υποδοχής ασθενών από άλλα νοσοκομεία, που χρήζουν διαδερμικών / διακαθετηριακών επεμβάσεων και άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης.
  • Κέντρο αναφοράς για παιδιατρικές αρρυθμίες και αρρυθμίες ενηλίκων με συγγενή καρδιοπάθεια, οι οποίοι υπόκεινται σε επεμβα-τική θεραπεία αρρυθμιών με ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση με ελάχιστη ακτινοσκόπηση και κατάλυση με ρεύμα ραδιοσυχνότητας και κρυοπηξία. 

Εμβρυϊκή και Παιδιατρική υπερηχοκαρδιογραφία.

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας  Παίδων

Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς σε παιδιά και ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια.

Εργαστήριο Καρδιακών Καθετηριασμών (Αιμοδυναμικό Εργαστήριο)

Τα εξωτερικά ιατρεία της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής λειτουργούν καθημερινά για τακτικά ραντεβού από τις 8 π.μ έως τις 8 μ.μ. καθώς και όλο το 24ωρο για έκτακτα περιστατικά.

Η Παιδοκαρδιολογική Κλινική λειτουργεί μαζί με την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική και περιλαμβάνει -εκτός από τα εξωτερικά ιατρεία- 15 κλίνες γενικής νοσηλείας και 10 κλίνες εντατικής θεραπείας.

Βίντεο

 

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..