Παιδοκαρδιολογία & Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων

Το Τµήµα Παιδο-Καρδιολογίας είναι εφοδιασµένο με εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει, πλήρες Αιµοδυναµικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Υπερηχοκαρδιογραφικά Εργαστήρια, Εργαστήριο ∆οκιµασίας Κοπώσεως και Εργαστήριο 24ωρης καταγραφής ρυθµού (Holter).

To Τμήμα

Mια ισχυρή oμάδα που αποτελείται από κορυφαίους παιδοκαρδιολόγους – μόνιμους συνεργάτες του ΜΗΤΕΡΑ – εξωτερικούς συνεργάτες, παιδοκαρδιοχειρουργούς, παιδοαναισθησιολόγους, γιατρούς που καλύπτουν τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοχειρουργική και έµπειρους νοσηλευτές), εγγυάται την έγκυρη διάγνωση και ασφαλή αντιµετώπιση κάθε Παιδο-Καρδιολογικού περιστατικού, επείγοντος ή µη.

Το Τµήµα Παιδο-Καρδιολογίας είναι εφοδιασµένο με εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, περιλαµβάνει, πλήρες Αιµοδυναµικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο, Υπερηχοκαρδιογραφικά Εργαστήρια, Εργαστήριο ∆οκιµασίας Κοπώσεως και Εργαστήριο 24ωρης καταγραφής ρυθµού (Holter).

Το Τµήµα Παιδο-Καρδιολογίας εξειδικεύεται ιδιαίτερα σε:

  • Καρδιολογικές εξετάσεις στα εξωτερικά ιατρεία σε παιδιά με γνωστή ή πιθανή καρδιοπάθεια, καθώς και προληπτικό έλεγχο αθλουµένων. Επίσης, στο Τμήμα πραγματοποιείται  μακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών με χειρουργηθείσα καρδιοπάθεια, αρρυθµίες ή άλλες καρδιακές παθήσεις. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί τακτικό ιατρείο παρακολούθησης βηµατοδοτών και απινιδωτών.)
  • Αναίµακτο εργαστηριακό έλεγχο με ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), υπερηχοκαρδιογράφηµα, Holter 24ωρης καταγραφής ρυθµού, δοκιµασία κοπώσεως, δοκιµασία ανακλίσεως (tilt-test). Επιπλέον, στο νοσοκοµείο μπορεί να γίνει μαγνητική τοµογραφία καρδιάς με τρισδιάστατη απεικόνιση για πλήρη έλεγχο όλων των συγγενών καρδιοπαθειών.
  • Αιµοδυναµικό διαγνωστικό έλεγχο (προεγχειρητικό και µετεγχειρητικό).
  • Επεµβατικές καρδιολογικές πράξεις όπως βαλβιδοπλαστική για στένωση αορτής και πνευµονικής, αγγειοπλαστική πνευµονικών αρτηριών ή ισθµικής στένωσης αορτής με ή χωρίς τοποθέτηση stent, σύγκλειση ανώµαλων επικοινωνιών (βοταλλείου πόρου, µεσοκολπικής επικοινωνίας, παράπλευρων αγγείων).
  • Ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο (διοισοφάγιο και διαφλέβιο).
  • Κατάλυση ταχυκαρδιών με καθετήρα, χρήση ρεύµατος ραδιοσυχνότητας ή κρυοπηξία.
  • Εµφύτευση βηµατοδοτών για σοβαρές βραδυκαρδίες (π.χ. κολποκοιλιακό αποκλεισµό).
  • Εµφύτευση απινιδωτών για σοβαρές ταχυαρρυθµίες σε ασθενείς με γενετικές ανωµαλίες, αλλά και µετεγχειρητικούς ασθενείς.

Εμβρυϊκή και Παιδιατρική υπερηχοκαρδιογραφία.

Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας  Παίδων

Μαγνητική Τομογραφία καρδιάς σε παιδιά και ενήλικες με συγγενή καρδιοπάθεια.

 

Για ασθενείς με γενετικές ανωµαλίες το Τµήµα Παιδο-Καρδιολογίας συνεργάζεται µε κλινική γενετίστρια, µε το Τµήµα Κλινικής Γενετικής και µε κέντρα του εξωτερικού για όσες γενετικές εξετάσεις δε γίνονται ακόµη στην Ελλάδα.  Τα εξωτερικά ιατρεία της Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής λειτουργούν καθημερινά για τακτικά ραντεβού από τις 8 π.μ έως τις 8 μ.μ. καθώς και όλο το 24ωρο για έκτακτα περιστατικά.

Η Παιδοκαρδιολογική Κλινική λειτουργεί μαζί με την Παιδοκαρδιοχειρουργική Κλινική και περιλαμβάνει -εκτός από τα εξωτερικά ιατρεία- 15 κλίνες γενικής νοσηλείας και 10 κλίνες εντατικής θεραπείας.

Βίντεο Ημερίδας Παιδοκαρδιολογικής Κλινικής: