Παιδοκαρδιολογία & Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων

Το Τμήμα

H οµάδα της Κλινικής Συγγενών Καρδιοπαθειών απαρτίζεται από εξειδικευµένους Παιδοκαρδιολόγους µε πιστοποιηµένη εξειδίκευση στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες εµβρύων, νεογνών, παιδιών και ενηλίκων.

Η Κλινική απαρτίζεται από Παιδοκαρδιολόγους µε 24ωρη εφηµερία ετοιµότητας και αναλαµβάνει τόσο προγραµµατισµένα όσο και επείγοντα περιστατικά και διακοµιδές για καρδιολογικές εξετάσεις και διακαθετηριακές επεµβάσεις.

Παιδοκαρδιολογία

Διαβάστε Περισσότερα

Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων

Διαβάστε Περισσότερα