Α’ Καρδιοχειρουργική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών

Όλοι μας για την Καρδιά των Παιδιών.

Η Κλινική

Στη Καρδιοχειρουργική Παίδων και Ενηλίκων Συγγενών Καρδιοπαθειών αντιµετωπίζονται τόσο συγγενείς όσο και επίκτητες παθήσεις της καρδιάς. Για την αντιµετώπισή τους, σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η διενέργεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων. ∆εδοµένου ότι οι παιδοκαρδιοχειρουργικές επεµβάσεις αλλά και η καρδιολογική παρακολούθηση επιβάλλεται να γίνονται σε εξειδικευµένο κέντρο από ειδικούς γιατρούς και προσωπικό, το Παιδοκαρδιοχειρουργικό Τµήµα του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει εξειδικευµένη παιδοκαρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, αποκλειστικά για τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από εγχειρήσεις καρδιάς, αλλά και στην προεγχειρητική περίοδο, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο.

Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας ένα σημαντικό κομμάτι του παιδικού πληθυσμού παρουσιάζει καρδιοπάθειες. Οι παθήσεις αυτές της καρδιάς εμφανίζονται συχνότερα με τη γέννηση (συγγενείς) ή μπορεί και αργότερα (επίκτητες). Για την αντιμετώπισή τους είναι μερικές φορές αναγκαίο να γίνουν καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από μία, κατά τη διάρκεια της ζωής των παιδιών.

Τόσο οι παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις όσο και η καρδιολογική παρακολούθηση επιβάλλεται να γίνονται σε εξειδικευμένο κέντρο από ειδικούς γιατρούς και προσωπικό.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε η Παιδο-Καρδιολογική – ΠαιδοΚαρδιοΧειρουργική Κλινική του ΠΑΙΔΩΝ ΜΗΤΕΡΑ, του Ομίλου HHG.

Κεντρική θέση στις προσπάθειες όλων κατέχει η εξασφάλιση της υγείας του παιδιού – ασθενούς κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή με τη μεγαλύτερη ασφάλεια και τα καλύτερα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Για τη δημιουργία της Κλινικής αυτής συνεργάστηκαν γνωστοί και καταξιωμένοι ιατροί, ειδικοί στην αντιμετώπιση τέτοιων καρδιοπαθειών σε παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς.