Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας (ΜΗΘ)

Η Μονάδα Ημερήσιας Θεραπείας (ΜΗΘ) του ΜΗΤΕΡΑ παρέχει άρτια επιστημονική φροντίδα και υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς σε επίπεδο που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Η Μονάδα

Η ογκολογική φροντίδα έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Οι ασθενείς δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο (παρά μόνο σπάνια), αλλά λαμβάνουν την θεραπεία τους ως εξωτερικοί. Έτσι διατηρούν τους ρυθμούς της ζωής τους και της εργασίας τους. Στα πλαίσια αυτά, η ΜΗΘ με τα ποιοτικά της στοιχεία αποτελεί βασικό μοχλό για παροχή άριστης ογκολογικής φροντίδας.

Στο χώρο της ΜΗΘ συνεργάζονται όλοι οι ανθρώπινοι συντελεστές, ιατροί, νοσηλευτές, διαιτολόγοι, και οι άλλες εμπλεκόμενες ειδικότητες. Είναι ο χώρος όπου αναπτύσσεται και ωριμάζει το συνεργατικό πνεύμα, και λαμβάνονται ώριμες αποφάσεις, στα πλαίσια ενός καλά δομημένου σχεδίου.
Αυτά τα στοιχεία εξασφαλίζει και καλλιεργεί η Oγκολογική Mονάδα Hμερήσιας Θεραπείας του ΜΗΤΕΡΑ. Εδώ θα συναντήσετε σταθερά τα ίδια πρόσωπα, τα οποία έχουν πάντα υψηλή ενέργεια και καλή διάθεση. Η επιστημονικότητα και η άρτια οργάνωση της φροντίδας, δρουν ευνοϊκά τόσο για τον ασθενή, όσο και για τους επιστήμονες υγείας.

Παθήσεις – Θεραπείες

Στη ΜΗΘ καλύπτονται όλες οι θεραπείες που θα χρειαστεί ο ογκολογικός ασθενής. Εφαρμόζονται θεραπευτικά πρωτόκολλα, και αυτό συνοδεύεται με τον απαραίτητο διαγνωστικό έλεγχο και συμπληρώνεται από άρτια και έγκαιρη υποστηρικτική – συμπτωματική αγωγή.
Οι εξελίξεις της ογκολογίας απαιτούν μια ευελιξία, ώστε να ενσωματώνονται νεώτερα θεραπευτικά σχήματα που αναδύονται στην εξέλιξη του χρόνου, επίσης παρουσιάζονται δομικές αλλαγές σε ότι αφορά την γενική οργάνωση της φροντίδας. Η προσαρμογή και η ωρίμανση της ογκολογικής μονάδας παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, ώστε σε κάθε στιγμή, το επίπεδο της φροντίδας να βελτιστοποιείται ανταποκρινόμενο στα νεώτερα δεδομένα.

Οδηγίες για τον ασθενή

Η οργάνωση της ΜΗΘ δίδει έμφαση στη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον ασθενή, όπου και αν ευρίσκεται, όποιο και να είναι το πρόβλημα να παρουσιάζει. Το προσωπικό, γνώριμο πάντα στον ασθενή, και με αντίληψη των ιδιαίτερων αναγκών του, θα ανταποκριθεί τηλεφωνικά, ή σε μια έκτακτη επίσκεψη, ή στις οδηγίες που θα δοθούν μετά τη χορήγηση της θεραπείας. Η υποστήριξη αυτή εξασφαλίζει ότι, κανένα σύμπτωμα δεν θα περάσει απαρατήρητο, και καμία ανάγκη δεν θα αναγνωριστεί καθυστερημένα, ώστε να δοθεί έγκαιρη και αποτελεσματική λύση.
Σύμφωνα με την αντίληψη των ασθενών, οι λεπτομέρειες αυτές, δημιουργούν μεγάλη διαφορά, στο να κάνουν τη διαδρομή της θεραπείας ευκολότερη, και την συνεργασία εξαιρετικά δημιουργική.