Ογκολογική Κλινική

Ολοκληρωμένη φροντίδα και υποστήριξη στον ογκολογικό ασθενή.

Η Κλινική

Η Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ στελεχώνεται από ιατρούς με ειδίκευση στην ογκολογία και την παθολογία και συνεπικουρείται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου καθώς και από επιστήμονες υγείας όπως διατροφολόγους και ψυχολόγους.  Είναι εξοπλισμένη με άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό και  με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό υψηλής κατάρτισης, προσφέρει στον ογκολογικό ασθενή και στην οικογένεια του τη δυνατότητα ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης.

Στόχος της Κλινικής είναι ο ογκολογικός ασθενής να έχει τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης, κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης, λεπτομερούς παρακολούθησης και επανεκτίμησης της πορείας της νόσου του. Η διάγνωση, η θεραπεία, η παρακολούθηση και η παρηγορητική αντιμετώπιση όλων των νεοπλασιών, όπως τα σαρκώματα, τα καρκινώματα και άλλες νεοπλασίες, επιτυγχάνεται με τη χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας (Αξονικός Τομογράφος, Μαγνητικός Τομογράφος, Πυρηνική Ιατρική). Το Tμήμα Aκτινοθεραπευτικής Oγκολογίας παρέχει την δυνατότητα χορήγησης υψηλής τεχνολογίας σύγχρονης ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με την υπόλοιπη φροντίδα μας. Συγκεκριμένα εφαρμόζουμε χημειο-ακτινοθεραπεία με στόχο ριζική θεραπεία και ίαση, επικουρική θεραπεία μετά το χειρουργείο ή ανακουφιστική ακτινοθεραπεία.

Το πλαίσιο αυτό με την αρμονική συνεργασία όλων των ειδικοτήτων και την πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα για εξατομικευμένη ποιοτική Ογκολογική φροντίδα με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Επίσης παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής των ασθενών μας σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα με άμεση πρόσβαση σε πρωτοπόρες θεραπείες.