Καρδιολογικοί Υπέρηχοι

Το Τμήμα Καρδιολογικών Υπερήχων του ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καρδιολογικών υπερήχων ενηλίκων με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα.

To Τμήμα

Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

  • Πλήρης δισδιάστατη και τρισδιάστατη διαθωρακική  υπερηχοκαρδιογραφία (2D, 3D echo, έγχρωμο Doppler-Triplex και χρήση της τεχνικής ταυτόχρονης λήψης πολυτομικών εικόνων-multiplane imaging) όλου του φάσματος των καρδιακών νόσων και παθολογίας των μεγάλων αγγείων της καρδιάς (πχ. υπερηχοκαρδιογραφική παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της  χημειοθεραπείας, ασθενών με στεφανιαία νόσο, έμφραγμα, αγγειοπλαστική ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη, βαλβιδοπάθειες, μυοκαρδιοπάθειες, ανεύρυσμα αορτής κλπ.)
  • Δυναμική ηχωκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo) με χρήση παράγοντα ηχοαντίθεσης (contrast) από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού.
  • Δυναμική ηχωκαρδιογραφία σε εργομετρικό ποδήλατο.
  • Δισδιάστατη και τρισδιάστατη διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία.
  • Μελέτη φυσαλίδων (bubble study).
  • Υπερηχοκαρδιογραφία με παράγοντα ηχοαντίθεσης (contrast echo).
  • Μελέτη καρδιακού δυσυγχρονισμού με χρήση ιστικού Doppler και τρισδιάστατης απεικόνισης.