Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας – Συσκευών Διαχείρισης Καρδιακού Ρυθμού

Οι δραστηριότητες του Τμήματος διενεργούνται σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας.

Στο τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας και συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού δραστηριοποιούνται ηλεκτροφυσιολόγοι με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι έχουν λάβει το υψηλότερο επίπεδο διαπίστευσης της Ευρωπαϊκής Αρρυθμιολογικής Εταιρείας (European Heart Rhythm Association – EHRA) τόσο στην Επεμβατική Ηλεκτροφυσιολογία όσο και στις Εμφυτεύσιμες Συσκευές (EHRA Certified Electrophysiology Specialists and EHRA Certified Cardiac Device Specialists – level 2). Οι δραστηριότητες του Τμήματος διενεργούνται σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας με στόχο τη διαγνωστική διερεύνηση και επεμβατική αντιμετώπιση σύμπλοκων  καρδιακών αρρυθμιών.

Το τμήμα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης καρδιακών αρρυθμιών:

  • Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι μία ελάχιστα επεμβατική διαγνωστική εξέταση που διενεργείται στο εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας. Η διαγνωστική αυτή μελέτη είναι ανώδυνη, ασφαλής, και διενεργείται σε ασθενείς που είτε έχουν λιποθυμήσει (συγκοπτικό επεισόδιο), είτε έχουν παρουσιάσει παθολογική ταχυκαρδία. Σε ειδικές περιπτώσεις διενεργείται και για την εκτίμηση αρρυθμικού κινδύνου σε ασθενείς με κληρονομική καρδιακή πάθηση ή/και δομική καρδιοπάθεια.

  • Ablation (κατάλυση) κολπικής μαρμαρυγής με τη μέθοδο κρυοπηξίας (cryoablation), με υψίσυχνο ρεύμα (radiofrequency ablation) και τη χρήση των νεότερων συστημάτων τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης
  • Ablation (κατάλυση) υπερκοιλιακών και κοιλιακών ταχυαρρυθμιών με δυνατότητα χρήσης συστημάτων τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης.

To ablation είναι μια ελάχιστη επεμβατική μέθοδος που σκοπό έχει την εντόπιση αρρυθμιογόνων εστιών στην καρδιά και την οριστική εξάλειψη  τους με  χορήγηση ρεύματος (radiofrequency ablation) ή κρυοπηξίας (cryoablation). Αποτελεί σήμερα μία ασφαλή και σύγχρονη θεραπεία ορισμένων καρδιακών αρρυθμιών (κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός, υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες, κοιλιακή ταχυκαρδία) οδηγώντας σε μόνιμη θεραπεία με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ξεπερνώντας το 95% σε ορισμένες περιπτώσεις. Στο τμήμα μας διενεργούνται όλες οι θεραπευτικές επεμβάσεις κατάλυσης και με τη χρήση νεότερων, τελευταίας τεχνολογίας συστημάτων τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης  από έμπειρους καρδιολόγους με πολυετή εμπειρία στον τομέα της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας.

  • Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών συστημάτων

Ο βηματοδότης είναι μία μικρή ηλεκτρονική συσκευή που σας προστατεύει στην περίπτωση εμφάνισης βραδυκαρδίας. Τοποθετείται κάτω από το δέρμα ύστερα από μια μικρή τομή που πραγματοποιείται στο άνω μέρος του θώρακα ενώ ειδικά λεπτά ηλεκτρόδια προωθούνται και τοποθετούνται στην καρδιά υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο. Η «έξυπνη» αυτή συσκευή κάθε φορά που αναγνωρίζει τη δυσλειτουργία της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς σας, προκαλεί μία ηλεκτρική διέγερση εξασφαλίζοντας φυσιολογική καρδιακή συχνότητα.

  • Εμφύτευση βηματοδοτών χωρίς ηλεκτρόδια (leadless pacing system)
  • Εμφύτευση υποδόριων συσκευών καταγραφής ρυθμού (implantable loop recorders)