Γυναικολογικοί Υπέρηχοι

Η συμβολή των υπερήχων είναι πολύ σημαντική σε μαιευτικά & γυναικολογικά επείγοντα περιστατικά.

To Τμήμα

Από το τμήμα παρέχεται πλήρης κάλυψη έκτακτων περιστατικών μαιευτικών ή γυναικολογικών σε 24ωρη βάση καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Μαιευτική Υπερηχογραφία
Στην αρχή της εγκυμοσύνης χρησιμοποιείται για την διαπίστωση ενδομήτριας κύησης, των αριθμό των εμβρύων και τη βιωσιμότητά τους καθώς και τον αποκλεισμό εξωμητρίου – εκτόπου κυήσεως. Χρησιμοποιείται επίσης για τον καθορισμό  της ηλικίας κύησης .

Στη συνέχεια της εγκυμοσύνης συμβάλλει  στην εκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης του εμβρύου, τον καθορισμό της  θέσης και της ωριμότητας  του πλακούντα , την ποσότητα του αμνιακού υγρού και τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Γυναικολογικοί Υπέρηχοι
Για δεκαετίες οι υπέρηχοι αποτελούν τη μέθοδο εκλογής για την εκτίμηση των έσω γεννητικών οργάνων.

Κοιλιακά  – Κολπικά υπερηχογραφήματα

Εξέταση των έσω γυναικολογικών οργάνων της γυναίκας (μήτρα – ωοθήκες – σάλπιγγες) και αποκλεισμός παθολογικών καταστάσεων αυτών, αλλά και προγραμματισμό της καταλληλότερης θεραπείας, εάν αυτή χρειάζεται.

  • Υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων με έγχρωμο Doppler για εκτίμηση της αγγείωσης σε παθολογικές καταστάσεις.
  • Τρισδιάστατη υπερηχογραφία για έλεγχο της ανατομίας των έσω γεννητικών οργάνων σε υποψία παθολογικών καταστάσεων
  • Υδρουστερουπερηχογραφία για τον έλεγχο της ενδομητρικής κοιλότητας.
  • Παρακολούθηση ωορρηξίας σε συνδυασμό  με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
  • Παρακολούθηση καλοήθους νόσου π.χ.  ινομυώματα, κύστη ωοθήκης.

Το τμήμα στελεχώνεται με ιατρούς μαιευτήρες γυναικολόγους εξειδικευμένους στους γυναικολογικούς και μαιευτικούς υπερήχους καθώς και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό.

Διαθέτει υπερηχοτομογράφους τελευταίας τεχνολογίας.

Το σύστημα μηχανοργάνωσης του τμήματος επιτρέπει την αποθήκευση των εξετάσεων και την μελλοντική τους αναζήτηση προς σύγκριση με μεταγενέστερες εξετάσεις, εφ΄όσον χρειαστεί.

Ημερίδα Γυνακολογικών Υπερήχων 29/09/2018