Μεγεθυντική ηλεκτρονική χρωμοενδοσκόπηση (ΝΒΙ – BLI – LCI)

Mεγεθυντική ενδοσκόπηση, Narrow Band Imaging, Blue Light Imaging, LCI
Η ενδοσκόπηση είναι μία από τις καινοτομίες που επηρέασε και άλλαξε τελείως την διάγνωση των Νόσων του Γαστρεντερικού συστήματος. Παρόλα αυτά όμως, η ενδοσκόπηση βασίζεται στην ανακάλυψη βλαβών που είναι ορατές με γυμνό μάτι ή στην λήψη τυφλών βιοψιών.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την διάγνωση του καρκίνου σε τελικό και συνήθως μη ιάσιμο στάδιο. Πρόσφατα νέες τεχνικές και νέα ενδοσκόπια έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την διάγνωση μη ορατών βλαβών και άρα την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου.

Υψηλής Ευκρίνειας Μεγεθυντική Ενδοσκόπηση
Είναι σημαντικό πρίν αναφερθούμε στην ανωτέρω τεχνική να ξεκαθαρίσουμε πως η μεγέθυνση και η ευκρίνεια είναι 2 διαφορετικές έννοιες. Λέγοντας ευκρίνεια μιας ενδοσκοπικής εικόνας εννοούμε την ικανότητα οπτικής διάκρισης-αναγνώρισης 2 πολυ κοντινών σημείων.

Τα υψηλής ευκρίνειας CCDs (charged-coupled devices) στα καινούργια υψηλής ευκρίνειας ενδοσκόπια κάνουν δυνατή την αναγνώριση αντικειμένων διαμέτρου 7.9-71 μm δίνοντας την δυνατότητα αναγνώρισης των ίδιων των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Πριν την εξέταση οι ασθενείς πρέπει να πιούν μείγμα με 60 ml νερού μαζί με σιμεθικόνη και ακετυλοκυστείνη ώστε να διαλυθούν η βλέννη και οι φυσαλλίδες που κρύβουν το οπτικό πεδίο και καθιστούν δυσχερή την αναγνώριση πρώιμων βλαβών. Στο άκρο του ενδοσκοπίου εφαρμόζεται πλαστική προέκταση (hood) έτσι ώστε να υπάρχει απόσταση 3mm μεταξύ του ενδοσκοπίου και του βλεννογόνου ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη μεγέθυνση στην μέγιστη εστίαση.
Συνήθως η ΜΕ συνδυάζεται με την χρωμοενδοσκόπηση δηλάδη τον ψεκασμό του βλεννογόνου με διάφορες χρωστικές με σκοπό να γίνουν ορατές οι «αόρατες» βλάβες.

Νarrow Band Imaging – BLI – LCI
Στα σύγχρονα βίντεο-ενδοσκόπια υπάρχει ένας περιστρεφόμενος δίσκος με οπτικά φίλτρα για το κόκκινο, πράσινο και μπλε μπροστά από μια φωτεινή πηγή που συνήθως είναι μια xenon lamp.

Το Νarrow Band Imaging [ΝΒΙ] είναι μια νέα τεχνική που χρησιμοποιεί οπτικά φίλτρα στενού φάσματος αντί για όλο του φάσμα του λευκού φωτός. Eίναι γνωστό πως η διείσδυση του φωτός στους ιστούς είναι συνάρτηση του μήκους κύματος, όσο πιο μακρύ το μήκος κύματος τόσο πιο βαθιά εισέρχεται το φως. Κατά συνέπεια το μπλε φως που έχει χαμηλό μήκος κύματος θα διεισδύει μόνο επιφανειακά στους ιστούς.

Η χρήση του μπλε φωτός με την χρήση ειδικών φίλτρων στενού φάσματος (415 nm, 445 nm, 500 nm) θα βοηθήσει στην ανάδειξη των επιφανειακών ιστικών δομών.

Συνεπώς, το ΝΒΙ σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να βελτιώσει την ποιότητα των ενδοσκοπικών εικόνων έτσι ώστε να γίνει ορατή η μικροαγγειακή και μικροδομική αρχιτεκτονική.

Τα BLI, LCI είναι παρόμοιες τεχνικές πιο μοντέρνες από το ΝΒΙ που αποσκοπούν μέσω ηλεκτρονικής μετατροπής της πληροφορίας στο να κάνουν εμφανή τα μικροαγγεία και τις μικροδομές της βλεννογονικές επιφάνειας με τελικό αποτέλεσμα την πρώιμη διαγνωση του καρκίνου και της δυσπλασίας στο πεπτικό.