Ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου

Είναι αλήθεια πως το λεπτό μας έντερο είναι αδύνατο να ελεγχθεί με τα κλασσικά ενδοσκόπια εκτός από την αρχή και το τέλος του που όμως αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό μέρος του συνολικού του μήκους.

H ενδοσκόπηση με κάψουλα είναι ένας τρόπος ελέγχου του λεπτού εντέρου με την βοήθεια ασύρματης κάψουλας την οποία ο ασθενής καταπίνει και καταγράφεται σε βίντεο η πορεία της στο λεπτό έντερο.

Την προηγούμενη ημέρα από την εξέταση γίνεται μια μίνι προετοιμασία του εντέρου με καθαρτικά και την επόμενη ημέρα το πρωί καταπίνει ο ασθενής την κάψουλα και φορά στην μέση του το ειδικό καταγραφικό μηχάνημα. Το μηχάνημα αφαιρείται το απόγευμα της ίδια ημέρας, και ο γιατρός βλέπει στο βίντεο στον υπολογιστή την καταγραφή.

Η ενδοσκόπηση με κάψουλα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε πολλά διαγνωστικά προβλήματα στην ιατρική όπως

  • ανεξήγητη απώλεια αίματος/αναιμία
  • κοιλιακό άλγος
  • χρόνιο διαρροικό σύνδρομο
  • στην διάγνωση της συμμετοχής του λεπτού εντέρου σε ασθενείς με νόσο του Crohn.

Σε ασθενείς με υποψία νόσου Crohn’s μπορεί συχνά να χρειαστεί η χορήγηση δοκιμαστικής κάψουλας πριν την κανονική για να ελεγχθεί η βατότητα του λεπτού εντέρου. Eπίσης σε ασθενείς με νόσο του Crohn είναι απαραίτητο σχεδόν πάντα να προηγείται της κάψουλας η διενέργεια Μαγνητικής ή Αξονικής Εντερογραφίας για να ελέγχεται η βατότητα του λεπτού εντέρου

…………. 1 εκ ……………..