Ενδοσκοπική υποβλεννογονεκτομή

 

H ενδοσκοπική υποβλεννογονεκτομή (ESD) αποτελεί μια νέα επεμβατική ενδοσκοπική τεχνική  που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια στην Ιαπωνία. Η ESD τεχνική έχει ως στόχο την σε ένα τμήμα εκτομή των πρώιμων κακοήθων νεοπλασμάτων του πεπτικού σωλήνα, που περιλαμβάνει τον βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνιο χιτώνα αφήνοντας ανέπαφο τον μυικό χιτώνα του οργάνου. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αφαιρεθούν μαγάλες πρώιμες καρκινικές ή δυσπλαστικές περιοχές και να αποφευχθεί η χειρουργική επέμβαση.

To κύριο πλεονέκτημα της ESD τεχνικής είναι η ακριβής παθολογοανατομική αξιολόγηση και σταδιοποίηση των πρώιμων καρκινικών βλαβών του πεπτικού  λόγω ακριβούς εκτίμησης όλων των ορίων της βλάβης κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την τμηματική βλεννογονεκτομή..

Η ESD γίνεται σε πρώιμες κακοήθεις βλάβες του πεπτικού σωλήνα  (οισοφάγος, στομάχι, παχύ έντερο), δηλαδή όταν η βλάβη εντοπίζεται στον βλεννογόνο ή τα ανώτερα στρώματα του υποβλεννογόνιου χιτώνα.

Οι πολυποειδείς και μη-πολυποειδείς βλάβες του πεπτικού αναπτύσσονται από το εσωτερικό τοίχωμα των οργάνων [βλεννογόνος] προς τα εξωτερικά στρώματα [υποβλεννογόνιος, μυικός, ορογόνος]. Όταν η βλάβη δεν έχει διηθήσει τα βαθύτερα τμήματα του υποβλεννογόνιου χιτώνα, η πιθανότητα να έχει δώσει μεταστάσεις είναι μηδαμινή. Κατά συνέπεια η ενδοσκοπική αφαίρεση της περιοχής αντιστοιχεί σε ίαση του ασθενούς.

Για να αποφασίσουμε αν μια περιοχή ύποπτη μπορεί να αφαιρεθεί ενδοσκοπικά απαιτεί ενδοσκοπική αξιολόγηση της με υψηλής ευκρίνειας μεγεθυντική ενδοσκόπηση, χρωμοενδοσκόπηση ή/και υπέρηχοενδοσκόπηση.

Με την ESD η βλάβη αφαιρείται στο 90-95% των περιπτώσεων και τα ποσοστά υποτροπής είναι <2%. Αναγνωρίζονται όλα τα όρια της βλάβης και εκτιμάται άριστα η πληρότητα της εκτομής [να υπάρχουν R0 όρια].
Σε σχέση με την ενδοσκοπική βλεννογονεκτομή η ESD επερέχει στο ότι είναι πιο επιτυχής στην σε ένα τμήμα αφαίρεση της βλάβης και στα πολύ μικρότερα ποσοστά υποτροπών. Παρουσιάζει βέβαια μεγαλύτερα ποσοστά επιπλοκών [αιμορραγία, διάτρηση] και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια εξέτασης που μπορεί να φτάσει και τις αρκετές ώρες ανάλογα με την θέση και την έκταση της βλάβης.

Η τεχνική εφαρμόζεται με γενική αναισθησία. Αρχικά μαρκάρεται με laser η περιοχή που πρόκειται να αφαιρεθεί με την χρήση υψηλής ευκρίνειας μεγεθυντικής χρωμοενδοσκόπησης. Ακολουθεί με ειδικό διάλυμα η ανύψωση της περιοχής ώστε να διαταθεί ο υποβλεννογόνιος χιτώνας. Έπειτα ακολουθεί μια κυκλοτερής τομή με την χρήση ειδικών μαχαιριδίων και έπειτα με μαχαιρίδιο ή αφαίρεση σταδιακά της βλάβης μέσω της διατομής του υποβλεννογόνιου χιτώνα.