Απολίνωση κιρσών οισοφάγου

Ασθενείς με κίρρωση ήπατος ή άλλα νοσήματα που επιπλέκονται με πυλαία υπέρταση συχνά παρουσιάζουν οισοφαγικούς κιρσούς. Πρόκειται για διατεταμένες φλέβες κατά μήκος του οισοφάγου οι οποίες μπορεί να αιμορραγήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση η θεραπεία εκλογής είναι η απολίνωση. Ο ασθενής υποβάλλεται σε γαστροσκόπηση. Στην άκρη το ενδοσκοπίου τοποθετούνται ελαστικά δακτυλίδια [bands] τα οποία ο ενδοσκόπος απελευθερώνει από το κατώτερο προς το ανώτερο  τμήμα των κιρσών έτσι ώστε να διακοπεί η αιμάτωση τους.  Η συνεδρία επαναλαμβάνεται ανά 2-3 εβδομάδες και συνήθως απαιτούνται 2-4 συνεδρίες για την πλήρη εξάλειψη των κιρσών.