Τσιώτος Γρηγόριος

Τσιώτος Γρηγόριος Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής, Α’ Χειρουργική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Assistant Professor of Surgery, University of Missouri, USA
 • Instructor in Surgery, Mayo Clinic, USA
 • Hepato-Pancreato-Biliary Surgery Fellowship, Mayo Clinic, USA
 • General Surgery Residency, Mayo Clinic, USA

Μέλος Εταιριών

 • Society for Surgery of the Alimentary Tract – SSAT (από 1996)

 • Pancreas Club (από 1996)

 • European Digestive Surgery – EDS (από 1997)

 • American Hepato-Pancreato-Biliary Association – AHPBA (από 1996)

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Πεπτικού – ΕΛΕΧΕΠ (Ιδρυτικό Μέλος, 2001)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Pancreatology

 • Hellenic Journalof Surgery

 • Digestive Surgery

AD-HOC REVIEWER for peer-reviewed international journals

 • Pancreatology

 • Surgery

 • Digesrtive Surgery

 • British Journal of Surgery

 • Hellenic Journal of Surgery

 • World Journal of Surgery

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού, Truman Medical Center, University of Missouri, USA (Ιαν. 1998 – Μάρτιος 2000)

 • Διευθυντής Κλινικής Ογκολογικής & Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής Νοσοκ. Metropolitan (Μάϊος 2001 – Μάϊος 2013)

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Assistant Professor of Surgery, University of Missouri, USA (Ιαν. 1998 – Μάρτιος 2000)

 • Instructor in Surgery, Mayo Clinic, USA (Ιούλιος 1997 – Δεκ. 1998)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Χειρουργική Ανωτέρου Πεπτικού, Πάγκρεας, Ήπαρ, Λαπαροσκοπική Χειρουργική, Οριακά αφαιρέσιμοι όγκοι παγκρέατος, Μεταστατική νόσος στο ήπαρ, Αφαίρεση πυλαίας φλέβας, Ογκολογική Χειρουργική

Ερευνητικό ενδιαφέρον: Οριακά αφαιρέσιμοι όγκοι παγκρέατος, Αφαίρεση πυλαίας φλέβας, Νεκρωτική παγκρεατίτιδα

Διακρίσεις & Βραβεία:   «Nygaard Travel Award for Clinical Research” – Mayo Clinic, 1995

«Teacher of the Year» – Dept of Surgery, Univ. Of Missouri, 1999

Βιβλία – Συγγράμματα

 1. Tsiotos GG: Obstructive Jaundice: Preoperative Evaluation. In: The Practice of General Surgery, edited by K.I. Bland. B. Saunders, Philadelphia, 2002, pp: 764-770 (ISBN: 0-7216-8476-9)

 1. Tsiotos GG, Sarr MG: Diagnosis of pancreatic cancer. In: Surgical Diseases of the Pancreas, edited by Howard JM, Idezuki I, Ihse I, Prinz RA. Williams & Wilkins, Media, PA, 1998, pp: 497-515

 1. Sarr MG, Tsiotos GG: Necrosectomy for acute necrotizing pancreatitis. In: Mastery of Surgery (4th edition), edited by R.J. Baker and J.E. Fisher. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2001, pp: 1281-1287

 1. Chang C, Tsiotos GG: Laparoscopic Common Bile Duct Exploration. In: The Practice of General Surgery, edited by K.I. Bland. W.B. Saunders, Philadelphia, 2002, pp: 853-857  (ISBN: 0-7216-8476-9)

 2. Tsiaoussis J, Tsiotos GG: Gastroenterostomy. In: Atlas of Upper Abdominal Surgery, Edited by P.A. Clavien, M.G. Sarr, Y. Fong. Springer-Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Heidelberg 2007, pp: 221-226  (ISBN: 978-3-540-20004-8)

 1. Tsiotos GG, Sarr MG: Necrotizing pancreatitis: Staged relaparotomy and open treatment. In: Acute Pancreatitis – Novel Concepts in Biology and Therapy, edited by M. Buchler, W. Uhl, H. Friess, P. Malfertheiner. Blackwell Science, London, 1999, pp: 459-463

 2. Tsiotos GG, Sarr MG: Pancreatic necrosis: Surgical management and long-term outcome. In: The Pancreas, edited by J.D. Wig. Azad Offset Printers, Chandigarh, India, 2000, pp: 260-277

 3. Tsiotos GG: Preoperative evaluation of the periampullary mass. In: Pancreatic Tumors: Achievements and Perspectives, edited by Ch. Georg Thieme Verlag, Stutgart, 2000, pp: 80-99

 4. Tsiotos GG: Natural history of Idiopathic Chronic Pancreatitis. In: Chronic Pancreatitis – Novel Concepts in Biology and Therapy, edited by M.W. Buchler, H. Friess, W. Uhl, P. Malfertheiner. Blackwell Science, Oxford, 2002, pp: 316-324

 5. Tsiotos GG, Tsiaoussis J. Pancreatic and intestinal fistulas. In: Diseases of the Pancreas – Current Surgical Therapy. Edited by: H.G. Beger, S. Matsuno, J.L. Cameron.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 1. Sarr MG, Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Tsiotos GG, Vege SS. The new revised classification of acute pancreatitis 2012. Surg Clin North Am. 2013 Jun; 93(3):549-62.

 2. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, Gooszen HG, Johnson CD, Sarr MG, Tsiotos GG, Vege SS. Classification of acute pancreatitis – 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. Gut. 2013 Jan; 62(1):102-11

 3. Sakorafas GH, Tsiotos GG, Korkolis D, Smyrniotis V. Individuals at high-risk for pancreatic cancer development: Management options and the role of surgery. Surg Oncol. 2012 Jan 12.

 4. Tsiotos GG, Farnell MB, Sarr MG: Are the results of pancreatectomy for pancreatic cancer really improving? World J Surg 1999; 23: 913-919.

 5. Tsiotos GG, Barry MK, Johnson CD, Sarr MG: Pancreas regeneration after resection: Does it occur in humans? Pancreas 1999; 19(3): 310-313.

 1. Tsiotos GG, Schlinkert RT: Laparoscopic splenectomy for Immune Thrombocytopenic Purpura. Arch Surg 1997; 132: 642-646.

 1. Tsiotos GG, Mullany CJ, Zietlow SP, van Heerden JA: Abdominal complications following cardiac surgery. Am J Surg 1994; 167:553-557.

 2. Tsiotos GG, Farnell MB, Ilstrup D: Nonmeckelian jejunoilial diverticulosis. Surgery 1994; 116: 726-732.

 3. Tsiotos GG, Nagorney DM, de Groen PC: Selective management of hepatic venous outflow obstruction. J Gastrointest Surg 1997; 1: 377-385.

 4. Tsiotos GG, Luque-de Leon E, Soreide JA, Bannon MP, Zietlow SP, Baerga-Varela Y, Sarr MG: Management of necrotizing pancreatitis by repeated operative necrosectomy using the zipper technique. Am J Surg 1998; 175: 91-98