Κουρουτού Παρασκευή

Κουρουτού Παρασκευή Παθολόγος

Επιμελήτρια, Γ' Παθολογική Κλινική

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι