Κοσμίδη Σοφία

Κοσμίδη Σοφία Ακτινοθεραπευτής

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Bologna, Ιταλία
 •  Απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, 2006
 •  Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο «Ανοσολογική Αποκατάσταση Παιδιών με Καρκίνο μετά την  Ολοκλήρωση της Αντινεοπλασματικής Αγωγής/, 2008

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 •  Ειδικότητα, 401 Γενικό Νοσοκομείο Στρατού, Απρίλιος 2002- Απρίλιος 2003

 •  Ειδικότητα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Ιούνιος 2003- Ιούνιος 2005

 •  6μηνη εκπαίδευση στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα, Massachusetts General Hospital, Πανεπιστήμιο Harvard,  Βοστώνη, Η.Π.Α., Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005

 •  Ειδικότητα, Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας», Ιανουάριος 2006 – Ιούλιος 2006

 •  Έμμισθη θέση επικουρικού Ιατρού, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», Παιδιατρικό Ακτινοθεραπευτικό-  Ογκολογικό Τμήμα, Ιανουάριος 2007- Ιανουάριος 2008

 

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Εξωτερική Ακτινοθεραπεία (EBRT)

Βιβλία

 •  Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Απώτερες επιπλοκές της θεραπείας σε παιδιά με καρκίνο» του βιβλίου «Ογκολογία Ραδιοβιολογία», εκδ. Βασικές Γνώσεις, 2003

 •  Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου «Κακοήθη νοσήματα στα παιδιά», ενημερωτικό βιβλίο στην ελληνική,  αγγλική και αλβανική γλώσσα

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • “Longitudinal assessment of Immunological Status and Rate of Immune Recovery following treatment in Children with ALL”, Ped. Blood and Cancer, March 2008

 • “Rate of immunological recovery in children with ALL at the end of intensive therapy, at the completion of  therapy and 6 months later”, ASCO, USA 2005

 • “Immunological recovery in children with ALL at the end of intensive therapy, at the completion of therapy, and    up to one year off therapy. A follow up study”, ASCO, USA 2006