Νταϊλιάνα Θεοδώρα

Νταϊλιάνα Θεοδώρα Ακτινοδιαγνώστης

Διευθύντρια Ακτινολογικού Τμήματος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι