Αγγελόπουλος Αργύρης

Αγγελόπουλος Αργύρης Γενικός Χειρουργός

Επιμελητής, Α' Χειρουργικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι