Β’ Παιδιατρική Κλινική Ωτορινολαρυγγολογίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπειρία  μας στις ενδοσκοπήσεις νεογνών, βρεφών και παιδιών

Η Κλινική

Στην Β΄ Παιδο Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, εκτός από την κλινική εμπειρία στη διαχείριση και αντιμετώπιση παθολογικών παιδιατρικών περιστατικών που άπτονται και της ειδικότητάς μας, διενεργείται όλο το φάσμα των Παιδο Ωτορινολαρυγγικών επεμβάσεων.

Εκτός από τις κλασσικές επεμβάσεις (αδενοτομή, αμυγδαλεκτομή, μυριγγοτομή, κύστεις τραχήλου, βρογχοσκοπήσεις -αφαίρεση ξένων σωμάτων τραχείας, βρόγχων, οισοφάγου κλπ.) έχουμε σημαντική εμπειρία στις Ωτοχειρουργικές Επεμβάσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα δύσκολα οξέα περιστατικά, όπως ενδοκροταφικές και ενδοκρανιακές επιπλοκές της Οξείας Μέσης Ωτίτιδας (μαστοειδίτιδα, θρόμβωση σιγμοειδούς κόλπου, επισκληρίδιο απόστημα), αλλά και χρόνια ωτολογικά περιστατικά, όπως ρήγματα τυμπανικού υμένα και χολοστεατώματα (με ανοιχτή και κλειστή μέθοδο).

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η εμπειρία  μας στις ενδοσκοπήσεις νεογνών, βρεφών και παιδιών υπό γενική αναισθησία με αυτόματη αναπνοή καθώς και στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις στον λάρυγγα (υπεργλωττιδοπλαστική, αφαίρεση κύστεων κ.ά) και την τραχεία είναι εξαιρετικά σημαντική.

 • Screening Ακοής Νεογνών
 • Ακοολογικός Έλεγχος παιδιών (από νεογνική ηλικία)
 • Ωτοχειρουργική
 • Χειρουργική στόματος – ρινοφάρυγγα
 • Χειρουργική ρινός
 • Χειρουργική τραχήλου
 • Χειρουργική σιαλογόνων αδένων
 • Ενδοσκοπήσεις και ενδοσκοπικές επεμβάσεις αναπνευστικής οδού νεογνών – παιδιών
 • Αδενοτομή [κλασσική, με ραδιοσυχνότητες (RF) με μικροτόμο (shaver)]
 • Αμυγδαλεκτομή [κλασσική, με ραδιοσυχνότητες(RF) με μικροτόμο (shaver) Coblation]
 • Αμυγδαλοτομή (μερική αφαίρεση αμυγδαλών –επί ενδείξεων) (Traditional, RF, Shaver, Coblation)
 • Διατομή χαλινού γλώσσης
 • Αφαίρεση βατραχίου στόματος
 • Αφαίρεση κύστεων –μορφωμάτων εδάφους στόματος
 • Μερική γλωσσεκτομή
 • Αντιμετώπιση σιαλόρροιας (Drooling)
 • Υπερλωττιδοπλαστική λάρυγγα (σε λαρυγγομαλακία)
 • Αφαίρεση κύστεων – μεμβρανών λάρυγγα
 • Διαίρεση κρικοειδούς (Cricoid split)
 • Τραχειοστομία
 • Αφαίρεση κύστεων τραχήλου (κύστη θυρεογλωσσικού, βραγχιακή κλπ.)
 • Βιοψία λεμφαδένων
 • Αφαίρεση κυστικού υγρώματος τραχήλου
 • Χειρουργική σιαλογόνων αδένων
 • Χειρουργική διόρθωση ατρησίας ρινικών χοανών
 • Αφαίρεση συγγενών μορφωμάτων ρινός
 • Ανάταξη κατάγματος ρινικών οστών
 • Αντιμετώπιση πολυπόδων ρινός
 • Αντιμετώπιση φλεγμονών – αποστημάτων παραρρινίων κόλπων
 • Αφαίρεση υπεράριθμων ωτίων
 • Αφαίρεση προωτιαίων συριγγίων
 • Διόρθωση αφεστώτων ώτων
 • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων
 • Μυριγγοπλαστική
 • Τυμπανοπλαστική
 • Χειρουργική αφαίρεση Χολοστεατώματος (Ανοικτή /Κλειστή μέθοδος- CWD/ICW)