Ψυχο-παιδαγωγική αξιολόγηση και διάγνωση προβλημάτων συμπεριφοράς

Στο Τµήµα πραγματοποιείται αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών, Δυσκολιών Προσαρμογής, Προβλημάτων Συμπεριφοράς Παιδιών και Εφήβων, καθώς και συμβουλευτική γονέων και οικογένειας.

To Τμήμα

Μαθησιακές Δυσκολίες

Ένας ευρύς τομέας που απασχολεί παιδιά ηλικίας 4 έως και 11 ετών (παιδιά που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση). Με τη χορήγηση ειδικών ψυχομετρικών δοκιμασιών, και ειδικότερα του ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, μας δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουμε την ύπαρξη, τη φύση και το μέγεθος των δυσκολιών μάθησης και να κατασκευάσουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδακτικο-διορθωτικής παρέμβασης.

Δυσκολίες Προσαρμογής & Προβλήματα Συμπεριφοράς

Κάθε παιδί & έφηβος, μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες που σχετίζονται με την προσαρμογή του στη σχολική ζωή, στις σχέσεις με συνομηλίκους, τους γονείς/οικογένεια,  τον εαυτό του.

Δυσκολίες όπως η διάσπαση προσοχής, ο σχολικός εκφοβισμός, η υπερκινητικότητα, η επιθετικότητα, η υπερβολική αναστολή, το άγχος κ.ά. συναντώνται συχνά και προκαλούν έντονο προβληματισμό στην οικογένεια.

Με την πολύπλευρη συλλογή πληροφοριών και με τη χρήση της ψυχομετρικής δοκιμασίας ΕΔΕΠΠΕ-Ερωτηματολόγια Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων, μας δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουμε  το βαθμό ύπαρξης των δυσκολιών και να καθοδηγήσουμε την οικογένεια και το ίδιο το παιδί/έφηβο να εξαλείψει τις όποιες αρνητικές συμπεριφορές.

Συμβουλευτική Γονέων/Οικογένειας

Για κάθε πετυχημένη διορθωτική παρέμβαση στην ψυχική υγεία ενός παιδιού, καθοριστικό ρόλο παίζει το οικογενειακό κλίμα και ο ρόλος των γονέων. Μέσω της συμβουλευτικής γονέων, και με βάση τον τύπο του κάθε γονέα και την ψυχοδυναμική της οικογένειας έχουμε τη  δυνατότητα να πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στην οποιαδήποτε διορθωτική παρέμβαση χρειαστεί να προβούμε προς όφελος του παιδιού.

Η χορήγηση, αξιολόγηση & ερμηνεία των ψυχομετρικών δοκιμασιών, καθώς και η συμβουλευτική γονέων, πραγματοποιείται από την Σχολική Ψυχολόγο Ξένια Ι. Παρασκευοπούλου, συν-συγγραφέας και κατασκευαστής των ανωτέρω Ψυχομετρικών δοκιμασιών.