Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Σεπτέμβριος 2019 – Μάιος 2020: Μοριοδοτούμενο Επομορφωτικό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Ιανουάριος 2008 – Μάιος 2008: Statistics for Health Researchers, University of Oxford, Continuing Professional Department Centre  (Σπουδές εξ’ αποστάσεως)
 • Φεβρουάριος 2001 – Μάρτιος 2003: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδίκευσης στη ‘Σχολική Ψυχολογία’, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Ψυχολογίας  (Θέμα διπλωματικής εργασίας: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρισματικά παιδιά)
 • Σεπτέμβριος 2001 – Μάιος 2002: Παρακολούθηση μαθημάτων 1ου έτους Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος
 • 1996-1999: Πτυχίο Ψυχολογίας (BA in Psychology), University of Luton, UK. Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου (Αρ. Πρωτ.15021)

Διδακτορική Διατριβή

 • Ιούλιος 2010 –

  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Τομέας Ψυχιατρικής (Θέμα: Νευροβιολογική και ψυχοφυσιολογική βάση της χαρισματικότητας)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Σεπτέμβριος 2014-

Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia). Στήριξη Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 • Ιούνιος 2014-

Υπεύθυνη μαθήματος «Αθλητική Ψυχολογία» Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σχολή Προπονητών Kung Fu Wu Shu, Ελληνική Ομοσπονδία Kung Fu

 • Σεπτέμβριος 2008-

Υπεύθυνη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. (Συντονισμός και διοικητικό έργο Ψυχολογικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Αγωγής Λόγου και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Τίρανα – Προγράμματα πρόληψης σε μαθητές, σεμινάρια σε γονείς & εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική μαθητών & γονέων,  ερευνητικό έργο, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού)

 • Μάρτιος 2006-2010

Ψυχολόγος της Ελληνικής Ομοσπονδίας WuShu Kung Fu Ελλάδος (Καθοδήγηση προπονητών, υποστήριξη αθλητών, σεμινάρια, ερευνητικό έργο)

 • Νοέμβριος 2005-

Διευθύντρια Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Εφήβου –Ι.Ν. Παρασκευόπουλος (Ίδρυση, συντονισμός και διοικητικό έργο κέντρου – Διάγνωση, Αξιολόγηση, Παρέμβαση – Διοργάνωση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων – Ευαισθητοποίηση στην κοινότητα – Προγράμματα Πρόληψης – Ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη – Εκδόσεις)

 • Δεκέμβριος 2005-2010

Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών /Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (Δη.Χα.Τα.Π.Ε.)

 • Νοέμβριος 2005-Μάιος 2007

Υπεύθυνη μαθήματος «Αθλητική Ψυχολογία» Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Σχολή Προπονητών (Β & Γ κατηγορίας) TAE KWON DO. Ελληνική Ομοσπονδία TAE KWON DO

 • Ιούλιος 2004 –

Ερευνητικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών . Θέμα: Γνωστική νευροψυχολογία και μαθησιακές δυσκολίες

 • Σεπτέμβριος 2003 – 2009

Διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων: «Στατιστική και Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας Α και Β». «Ψυχομετρία Α και Β» (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Ψυχολογίας. Τμήματα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Πρόγραμμα Ψυχολογίας

 • Φεβρουάριος 2001 – Φεβρουάριος 2005

Έμμισθη εργασία με μερική απασχόληση σε θέση Ψυχολόγου. Νευροψυχιατρική Κλινική «ΣΑΛΠΕΤΡΙΕΡΗ» – Αθήνα (θεραπεία ασθενών, συμβουλευτική οικογένειας)

 • Σεπτέμβριος 1999-

Υπεύθυνη Εκπαιδεύσεων για την απόκτηση Επάρκειας στο ΑθηνάΤεστ-Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης

 • Απρίλιος 1999 –

Έμμισθη εργασία με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου σε θέση Ψυχολόγου. ‘Συμβουλευτική – Ψυχολογική Υπηρεσία», Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία. (Προγράμματα πρόληψης σε μαθητές, σεμινάρια σε γονείς & εκπαιδευτικούς, συμβουλευτική μαθητών & γονέων,  ερευνητικό έργο, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού)

 • Σεπτέμβριος 1999 – Ιανουάριος 2000

Εθελοντική εργασία σε μορφή πρακτικής άσκησης, Νευροψυχιατρική Κλινική «ΛΥΡΑΚΟΥ» – Αθήνα (Θεραπεία ασθενών, συμβουλευτική οικογένειας)

 • Αύγουστος 1998 – Σεπτέμβριος 1998

Εθελοντική εργασία σε μορφή πρακτικής άσκησης, Νευροψυχιατρική Κλινική «ΓΑΛΗΝΗ» – Αθήνα (Θεραπεία ασθενών, συμβουλευτική οικογένειας)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Παρασκευοπούλου Π. Ι. (2012). Πρόγραμμα Διδακτικο-Διορθωτικής Παρέμβασης Μαθησιακών Δυσκολιών. Αθήνα: Αυτοέκδοση

 • Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Παρασκευοπούλου, Π. Ι. (2012). ΕΔΕΠΠΕ: Ερωτηματολόγια Δια-Προσωπικής & Ενδο-Προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών & Εφήβων Αθήνα: Εκδόσεις ΑθηνάΤεστ.

 • Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Παρασκευοπούλου, Π. Ι. (2011). ΑθηνάΤεστ. Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης Αθήνα: Εκδόσεις ΑθηνάΤεστ.

 • Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. & Παρασκευοπούλου, Π. Ι. (2009). Δαίδαλος. Πρόγραμμα Άσκησης της Δημιουργικής Σκέψης στο Σχολείο και στην Οικογένεια Αθήνα: Αυτοέκδοση.

 • Παρασκευοπούλου, Π. Ι. (2008). Τετράδιο Καλλιέργειας Δημιουργικής Σκέψης, Β’ & Γ’ Δημοτικού, Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.

 • Papageorgiou, C., Anagnostopoulos, D., Giannakakis, G., Sakelariou, K., Tsiaparas, N., Paraskevopoulou, P., Nikita, K., Rabavilas, A. $ Soldatos, C. (2005). Preattentive deficits in developmental disorder of scholastic skills. Neuroreport, 16(16), pp. 1829-1832.

 • Μπομπέτση, Α. & Παρασκευοπούλου Π. Ι. (2006). Δαίδαλος: Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Καλλιέργειας της Δημιουργικότητας, Αθήνα: Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Συμμετοχή σε συνέδρια

 • Ιούλιος 2008

XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany – July, 20-25, 2008.

 • Νοέμβριος 2006

Σεμινάριο: «Ψυχοκοινωνική στήριξη του παιδιού με καρκίνο και της οικογένειάς του», Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων Α. Κυριακού

 • Ιούλιος 2006

18th International Congress of Cross-Cultural Psychology, Island of Spetses, Greece – July 11-15, 2006, Organization Committee

 • Δεκέμβριος 2005

Συμπόσιο: “Διαστάσεις της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: Διλήμματα και προοπτικές». Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής υγείας και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού &  Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών /Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε)

 • Μάιος 2003

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρόδος, Ελλάδα

 • Νοέμβριος 2001

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας – Αθήνα

 • Μάιος 2001

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

 • Νοέμβριος 2000

Διημερίδα Εξελικτικής Ψυχολογίας και Σχολικής Ψυχολογίας – Αθήνα

 • Μάιος 2000

Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας: Αξιολόγησή της στην κλινική πράξη και έρευνα – Αθήνα

 • Σεπτέμβριος 1999

IXth European Conference on Developmental Psychology. Island of Spetses, Greece

Ανακοινώσεις

 • Paraskevopoulou, P., Kontoulis, I. & Pischos, C. (2008). ‘The contribution of sex-role identity to vocational interests and occupational preference in Greek adolescents’. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany – July 20-25, 2008.

 • Paraskevopoulou, P. & , Pischos, C. (2008). ‘Adolescence identity status: It’s relation to applied creativity and self esteem in Greek adolescents’. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany – July 20-25, 2008.

 • Paraskevopoulou, P. & Gkritzalis, N. (2008). ‘Creativity: It’s relation to self-esteem and music talent in Greek adolescents’. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, Germany – July 20-25, 2008.

 • Παρασκευοπούλου, Π. (2008). ‘Αθηνάτεστ-διάγνωσης δυσκολιών μάθησης’. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας, Αθήνα – 11-13 Απριλίου 2008.

 • Παρασκευοπούλου, Π. (2008). ‘Η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης’. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας, Αθήνα – 11-13 Απριλίου 2008.

 • Παρασκευόπουλος, Ι. Ν., Αναστασίου, Δ., Γιώτσα, Α., Ζεργιώτης, Α. & Παρασκευοπούλου, Π. (2007). ‘Ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση παιδιών σχολικής ηλικίας’. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας’, Κρήτη, 18-22 Απριλίου 2007.

 • Paraskevopoulou, P. & Orditi, D. (2006). ‘Locus of control and applied creativity of Greek and Albanian teachers: Intra- and inter-cultural differences’. Book of Abstracts, 18th International Congress of Cross-Cultural Psychology, Island of Spetses, Greece – July 11-15, 2006.

 • Paraskevopoulou, P. Kourti, I., Zacharopoulou, A. & (2006). ‘Locus of control and vocational interests of Greek and Albanian High-School students. Cultural and cross-cultural differences. Book of Abstracts, 18th International Congress of Cross-Cultural Psychology, Island of Spetses, Greece – July 11-15, 2006.

 • Παρασκευοπούλου, Ι. Π. (2005). ‘Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα χαρισματικά παιδιά. Έρευνα και εμπειρία από την πράξη.’ Συμπόσιο: “Διαστάσεις της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών: Διλήμματα και προοπτικές». Ελληνική Εταιρεία Ψυχικής υγείας και Νευροψυχιατρικής του Παιδιού & Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών /Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων (ΔΗ.ΧΑ.ΤΑ.Π.Ε.)-10 Δεκεμβρίου 2005.