Προληπτικός Έλεγχος Υγείας

Πραγματοποιούνται πακέτα διαγνωστικών εξετάσεων (ιδιωτών -ιδιωτικών ασφαλειών- προασφαλιστικών ελέγχων -εταιρειών-προγραμμάτων) και επισκέψεις σε ιατρούς στα τακτικά ιατρεία.

To Τμήμα

Το Τμήμα Προληπτικού ελέγχου εστιάζει στην εφαρμογή της σύγχρονης και επικαιροποιημένης ιατρικής γνώσης για έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων που πιθανώς δεν έχουν εκδηλωθεί ακόμη κλινικά ή για αποφυγή τους. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική και η ολιστική προσέγγιση του εξεταζόμενου από το έγκριτο ιατρικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις άριστες νοσηλευτικές υπηρεσίες και τεχνολογικές εφαρμογές οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στους σύγχρονους, αναδιαμορφωμένους χώρους, διενεργείται ολοκληρωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος σε διάστημα τριών (3) περίπου ωρών. Τα αποτελέσματα του Check-up δίνονται στον ενδιαφερόμενο ή στο γιατρό του, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, μαζί με ιατρική έκθεση για την κατάσταση της υγείας του από εξειδικευμένο ιατρό παθολόγο και συγκεκριμένες οδηγίες, εάν και εφόσον χρειάζονται.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι:  αιμοληψίες, σπιρομετρήσεις , ΗΚΓ, Τεστ κοπώσεως, ακοογράμματα-τυμπανογράμματα-ενδοσκοπήσεις ρινοφάρυγγα, διαθλαστικές μετρήσεις και βυθοσκοπήσεις.

Επιπλέον, το Τμήμα Check Up συνεργάζεται με όλα τα Απεικονιστικά Τμήματα: Ακτινολογικό, Αξονικός-Μαγνήτης, Μαστογραφίες-U/S μαστών, ΜΟΠ, Γενικοί Υπέρηχοι, Υπέρηχοι Καρδιάς, Γυναικολογικοί Υπέρηχοι, όπως επίσης και λοιπά τμήματα:  Μοριακής Βιολογίας και Κυτταρολογικό.

Οι ειδικότητες ιατρών στο Τμήμα Προληπτικού Ελέγχου είναι:

 • Καρδιολόγος
 • Παθολόγος
 • ΩΡΛ
 • Οφθαλμίατρος
 • Ορθοπεδικός

και συνεργάζονται με όλες τις υπόλοιπες ειδικότητες:

 • Ενδοκρινολόγο – Διαβητολόγο
 • Δερματολόγο
 • Αλλεργιολόγο
 • Αγγειολόγο
 • Γαστρεντερολόγο
 • Ουρολόγο
 • Πνευμονολόγο
 • Γενικό Χειρουργό
 • Χειρουργό Μαστού