Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοκαρδιοχειρουργική

Eντατική φροντίδα σε παιδιά μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αλλά στην προεγχειρητική περίοδο, εφόσον χρειάζεται.

Η Μονάδα

 Η Παιδοκαρδιοχειρουργική & Παιδοκαρδιολογική Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας αφορά τη νοσηλεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες μετά από εγχείρηση αλλά και στην προεγχειρητική περίοδο, εφόσον χρειάζεται. Στελεχώνεται από παιδιάτρους – εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, παιδοκαρδιολόγους και καρδιοχειρουργούς, καθώς και με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό.

Παρέχει στην ιατρική οµάδα τη δυνατότητα παρακολούθησης των ασθενών, ακόµα και µέσω διαδικτύου. Η νοσηλεία στη Μ.Ε.Θ. γίνεται σε διαµορφωµένο περιβάλλον για την ελαχιστοποίηση νοσοκοµειακών λοιµώξεων. Στην Παιδοκαρδιοχειρουργική Μ.Ε.Θ. εφαρµόζονται οι πιο σύγχρονες µορφές monitoring (επεµβατικού και µη), µε έµφαση στην αξιολόγηση λειτουργίας της καρδιάς. Παράλληλα, παρακολουθούνται λειτουργικά τα υπόλοιπα συστήµατα του οργανισµού (εγκέφαλος, νεφροί, ήπαρ, αιµοστατικός µηχανισµός).  Παρέχεται έτσι η µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τη νοσηλεία των καρδιοχειρουργικών ασθενών.

Η Μονάδα υποστηρίζεται (για οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των καρδιοπαθών παιδιών) από εξειδικευμένους παιδιάτρους διαφόρων ειδικοτήτων (όπως γενική παιδιατρική, παιδονευρολογία, παιδοχειρουργική, παιδοπνευμονολογία, γαστρεντερολογία, ενδοκρινολογία, πλαστική χειρουργική κ.λπ.).  Διαθέτει όλο τον απαραίτητο υπερσύγχρονο εξοπλισμό ασφαλείας όπως τηλεμετρία, 24ωρη κεντρική παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για τον εντοπισμό ενδεχόμενων αρρυθμιών και ειδικό δωμάτιο θεραπείας.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..