Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδοκαρδιοχειρουργική

Eντατική φροντίδα σε παιδιά μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αλλά στην προεγχειρητική περίοδο, εφόσον χρειάζεται.

Η Μονάδα

Η Κάρδιο χειρουργική μονάδα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, μοναδική στο είδος της στον ελληνικό χώρο, αποτελεί το πιο εξειδικευμένο τμήμα του Νοσοκομείου. Νοσηλεύει  και αντιμετωπίζει το ιδιαίτερα ευπαθές κομμάτι  του παιδιατρικού πληθυσμού, αυτό των συγγενών καρδιοπαθειών. Οι μικροί ασθενείς νοσηλεύονται στην ΠΚΧΜΕΘ μετά από τα σύμπλοκα  χειρουργεία καρδιάς στα οποία υποβάλλονται, ή μετά από επεμβατικές καρδιολογικές πράξεις.  Πολλές φορές, εφόσον χρειάζεται, νοσηλεύονται στην ΜΕΘ και κατά την προεγχειρητική περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί  η μεταφορά του ασθενούς στο χειρουργείο με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες , αφού ο οργανισμός έχει σταθεροποιηθεί.

Η Μονάδα Στελεχώνεται από παιδιάτρους εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, παιδο-καρδιολόγους και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Εφαρμόζονται τα πλέον πρόσφατα διεθνή  πρωτόκολλα και Guidelines  σύμφωνα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα.  Υπερσύγχρονα εξοπλισμένη και διαμορφωμένη , αποτελεί κοιτίδα ασφάλειας για την τόσο δύσκολη μετεγχειρητική περίοδο των παιδιών με συγγενή η επίκτητη καρδιοπάθεια.