Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δεληγεώρογλου Ευθύμιος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διευθυντής Τμήματος Εφηβικής Γυναικολογίας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1979: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1980-1981: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
 • 1981-1982:Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου
 • 1982-1985: Μόνιμος Αγροτικός
 • 1985-1988: Ειδίκευση στη Μαιευτική και  Γυναικολογία
 • 1988: Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988-1989: Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για ένα έτος
 • 1989:  Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου    Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
 • 1994: Απόσπαση σε θέση Διευθυντού της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κω
 • 9/12/1997: Εκλογή με απόλυτο αριθμό ψήφων σε θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 27/5/1998: Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης N.Y.A.S.
 • 8/7/1998: Εξέλιξη μετά από κρίση σε Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. στην  Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
 • 31/7/1998: Ορκωμοσία στο Πανεπιστήμιο
 • 31/7/1998: Υποβολή παραίτησης από τη θέση Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ.
 • 1/8/1998: Λέκτωρ Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 16/10/1998: Ανάληψη υπηρεσίας στη θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 25/4/2002: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από εξέλιξη με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 27/12/2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 8/4/2009: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 30/6/2009: Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής
 • 29/8/2014: Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 3/11/2014: Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Καθηγητής
 • 7/7/2016-31/08/2019: Εκλογή στη θέση του Διευθυντού Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 1/9/2016:  Ανάληψη υπηρεσίας σε θέση Διευθυντή Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 1/9/2018-31/08/2019: Αντιπρόεδρος της Εφορείας – Διοικητικού Συμβουλίου του «Αρεταιείου» Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  Αθηνών
 • 1/12/2018-31/08/2019: Διευθυντής του Τομέα Υγείας – Μητέρας – Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • ΜΕΛΟΣ 31 Επιστημονικών Εταιρειών εκ των οποίων οι 15 στο εξωτερικό.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2004-2007, 2007-2010.

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2010-2013, 2013-2016.

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2008-2011.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2011-2014.

 • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2014-2017.

 • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. και ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΜΝ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αντισύλληψης (ΕSC) 2012-2014, 2014 -2016, 2016-2018 & 2014 – σήμερα αντίστοιχα

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας 2000-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1990-2000)

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 2019 – Σήμερα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2015-2019, ΤΑΜΙΑΣ 2000-2015).

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Οικογενειακού Προγραμματισμού 2014-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013-2014).

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ενδομητρίωσης 2008-σήμερα.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής 2018 – Σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013 – 2016, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2016-2018)

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παθήσεων του Κατώτερου Γεννητικού 2017 – σήμερα.

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ) 2016 – Σήμερα.

 • ΠΑΡΕΔΡΟ ΜΕΛΟΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ιταλικής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Κυπριακής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ρουμανικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρίας Κρήτης

Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις – Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • 238 Δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 182 σε Διεθνή Περιοδικά

 • 555 Παρουσιάσεις σε Συνέδρια εκ των οποίων 272 Διεθνή

 • 96 Βιβλία (Επιμέλεια βιβλίων, Ενημερωτικά δελτία, Κεφάλαια σε βιβλία, Πρακτικά συνεδρίων, Μονογραφίες) με 21 ξενόγλωσσα.

 • h-index: 32 (Google Scholar)

 • i10-index: 70 (Google Scholar)

 • Βιβλιογραφικές αναφορές: 2880 (Google Scholar)

Συνέδρια - Επιστημονικές Συναντήσεις

 • Συμμετοχή σε 1024 Συνέδρια, εκ των οποίων τα 296 Διεθνή.

 • 398 Προσκλήσεις ως ομιλητής, εκ των οποίων οι 81 στο εξωτερικό.

 • 193 Προεδρίες σε Στρογγυλές Τράπεζες, εκ των οποίων οι 67 σε Διεθνή Συνέδρια.

Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις

 • 25 Βραβεία για Επιστημονικές Εργασίες

 • 7 Τιμητικές Διακρίσεις