Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δεληγεώρογλου Ευθύμιος Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Διευθυντής Τμήματος Εφηβικής Γυναικολογίας

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1979: Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1980-1981: Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
 • 1981-1982:Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου
 • 1982-1985: Μόνιμος Αγροτικός
 • 1985-1988: Ειδίκευση στη Μαιευτική και  Γυναικολογία
 • 1988: Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1988-1989: Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για ένα έτος
 • 1989:  Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου    Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
 • 1994: Απόσπαση σε θέση Διευθυντού της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κω
 • 9/12/1997: Εκλογή με απόλυτο αριθμό ψήφων σε θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 27/5/1998: Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης N.Y.A.S.
 • 8/7/1998: Εξέλιξη μετά από κρίση σε Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. στην  Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
 • 31/7/1998: Ορκωμοσία στο Πανεπιστήμιο
 • 31/7/1998: Υποβολή παραίτησης από τη θέση Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ.
 • 1/8/1998: Λέκτωρ Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 16/10/1998: Ανάληψη υπηρεσίας στη θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 25/4/2002: Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από εξέλιξη με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 27/12/2006: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 8/4/2009: Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 30/6/2009: Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής
 • 29/8/2014: Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή  με απόλυτο αριθμό ψήφων
 • 3/11/2014: Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Καθηγητής
 • 7/7/2016-31/08/2019: Εκλογή στη θέση του Διευθυντού Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 1/9/2016:  Ανάληψη υπηρεσίας σε θέση Διευθυντή Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
 • 1/9/2018-31/08/2019: Αντιπρόεδρος της Εφορείας – Διοικητικού Συμβουλίου του «Αρεταιείου» Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου  Αθηνών
 • 1/12/2018-31/08/2019: Διευθυντής του Τομέα Υγείας – Μητέρας – Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • ΜΕΛΟΣ 31 Επιστημονικών Εταιρειών εκ των οποίων οι 15 στο εξωτερικό.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2004-2007, 2007-2010.

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2010-2013, 2013-2016.

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2008-2011.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2011-2014.

 • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας  (EURAPAG) 2014-2017.

 • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. και ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΜΝ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αντισύλληψης (ΕSC) 2012-2014, 2014 -2016, 2016-2018 & 2014 – σήμερα αντίστοιχα

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας 2000-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1990-2000)

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 2019 – Σήμερα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2015-2019, ΤΑΜΙΑΣ 2000-2015).

 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Οικογενειακού Προγραμματισμού 2014-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013-2014).

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ενδομητρίωσης 2008-σήμερα.

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής 2018 – Σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013 – 2016, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2016-2018)

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παθήσεων του Κατώτερου Γεννητικού 2017 – σήμερα.

 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ) 2016 – Σήμερα.

 • ΠΑΡΕΔΡΟ ΜΕΛΟΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ιταλικής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Κυπριακής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ρουμανικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

 • ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρίας Κρήτης

Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις – Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • 238 Δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 182 σε Διεθνή Περιοδικά

 • 555 Παρουσιάσεις σε Συνέδρια εκ των οποίων 272 Διεθνή

 • 96 Βιβλία (Επιμέλεια βιβλίων, Ενημερωτικά δελτία, Κεφάλαια σε βιβλία, Πρακτικά συνεδρίων, Μονογραφίες) με 21 ξενόγλωσσα.

 • h-index: 32 (Google Scholar)

 • i10-index: 70 (Google Scholar)

 • Βιβλιογραφικές αναφορές: 2880 (Google Scholar)

Συνέδρια - Επιστημονικές Συναντήσεις

 • Συμμετοχή σε 1024 Συνέδρια, εκ των οποίων τα 296 Διεθνή.

 • 398 Προσκλήσεις ως ομιλητής, εκ των οποίων οι 81 στο εξωτερικό.

 • 193 Προεδρίες σε Στρογγυλές Τράπεζες, εκ των οποίων οι 67 σε Διεθνή Συνέδρια.

Βραβεία - Τιμητικές Διακρίσεις

 • 25 Βραβεία για Επιστημονικές Εργασίες

 • 7 Τιμητικές Διακρίσεις

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..