Γ’ Ορθοπεδική Κλινική-Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής