Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική-Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής