Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(2004)
Απόκτηση τίτλου ειδικότητας παιδιατρικής(2013)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

ΕΕΠΑΟ (Ελληνική Εταιρεία Πιαδιατρικής
Αι
ματολογίας Ογκολογίας)
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των
περιοδικών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Υπηρεσία υπαίθρου ,Νομός Καρδίτσας (3/2005-9/2006)
Ειδικευόμενη ιατρός παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Τζάνειο Πειραιά (12/2008-1/2013)
Εφημερεύων ιατρός στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (7/2013-6/2014)
Επιμελήτρια ογκολογίκης κλινικής παιδιών και εφήβων του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (7/2014 εώς
και σήμερα)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία