Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(2004)
Απόκτηση τίτλου ειδικότητας παιδιατρικής(2013)

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

ΕΕΠΑΟ (Ελληνική Εταιρεία Πιαδιατρικής
Αι
ματολογίας Ογκολογίας)
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των
περιοδικών

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Υπηρεσία υπαίθρου ,Νομός Καρδίτσας (3/2005-9/2006)
Ειδικευόμενη ιατρός παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Τζάνειο Πειραιά (12/2008-1/2013)
Εφημερεύων ιατρός στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (7/2013-6/2014)
Επιμελήτρια ογκολογίκης κλινικής παιδιών και εφήβων του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ (7/2014 εώς
και σήμερα)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Παιδιατρική Αιματολογία και Ογκολογία

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..