Κίτρα-Ρούσσου Βασιλική

Κίτρα-Ρούσσου Βασιλική Παιδίατρος - Αιματολόγος

Επιστημονική Συνεργάτης στην Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 6/12/1978 Απόκτηση πτυχίου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης &
 • 28/3/79 Απόκτηση άδειας άσκησης του Ιατρικού Επαγγέλματος
 • 01/1981 – 06/1986 ειδίκευση στην Παιδιατρική Ειδικότητα στο Νοσοκομείο Παίδων η ‘’Αγία Σοφία’’
 • 6/7/86 απόκτηση  τίτλου ειδικότητας της Παιδιατρικής.
 • 5/12/03 απόκτηση τίτλου Ειδικότητας Αιματολογίας
 • 1ος 1991 – 12ος 1992 με Υποτροφία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – ΕΣΥ –μετεκπαίδευση στο Dpt of Haematology School of Medicine του Royal Free Hospital στο Λονδίνο υπό την Διεύθυνση του V. Hoffbrand στην Αιματολογία,
  • του Prof.  Prentice στη Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών,
  • της Prof. Secker-Walker στην Κυτταρογενετική του καρκίνου &
  • της Prof. Foroni στις μοριακές τεχνικές
 • 19/10/93 απόκτηση τίτλου Διδάκτορος  Ιατρικής  Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 8ος – 9ος 1995  με μετεκπαιδευτική άδεια στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των  Οστών του Royal Hospital for Sick Children στο Bristol, (Prof. Tony Oakhill), εξειδίκευση στις μοριακές τεχνικές ελέγχου πρόσληψης του μοσχεύματος, (προσδιορισμός χίμαιρας της αιμοποίησης).

Διδακτορική Διατριβή

 • Διδακτορική διατριβή με θέμα : Σωματική Ανάπτυξη, Ενήβωση και Ορμονικό Μilieu σε άτομα με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και Μακροχρόνια Επιβίωση – Ίαση

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας

 • European Bone Marrow Transplant Group ΕΒΜΤ

 • European Society of Pediatric Haematology / Immunology

 • Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

 • International Society of Pediatric Oncology

 • MASCC Multinational Association of Supportive Care in Cancer

 • Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας του Στόματος

 • Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιανουάριος 2021 – σήμερα

  Εξωτερικός Συνεργάτης – Παιδίατρος – Αιματολόγος στην Ογκολογική Κλινική Παίδων και Εφήβων του Νοσοκομείου ‘’ΜΗΤΕΡΑ’’  Α.Ε.

 • Μάρτιος 2016 – Δεκέμβριος 2020

  Συντονίστρια Διευθύντρια  στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των   Οστών (ΜΜΜΟ)  του Νοσοκομείου Παίδων η ‘’Αγία Σοφία’’ Ογκολογικό Κέντρο Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη ‘’ΕΛΠΙΔΑ’’

 • 1ος 1993 – διορισμός στη νέο-συσταθείσα Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του Νοσοκομείου Παίδων η ‘’Αγία Σοφία’’:

  • ως Επιμελήτρια Β’  ΕΣΥ μέχρι 21/04/1996,   

  • ως Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ 22/04/1996 μέχρι 14/09/2004

  • ως Αναπληρώτρια Διευθύντρια 09-2004 μέχρι 08- 2009

  • ως Διευθύντρια ΕΣΥ 2009 – Μάρτιο του 2016                    

 • 3ος 1987 – 12ος 1992 Επιμελήτρια Β’ του ΕΣΥ στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας στο Νοσοκομείο Παίδων η ‘’Αγία Σοφία’’

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ:

 • συμμετοχή στην εκπαίδευση των 6των φοιτητών της Α’και B’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, των ειδικευομένων ιατρών της Πανεπιστημιακής και Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία”

 • μετεκπαιδευτικά μαθήματα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών σε ειδικευόμενους και ειδικευμένους γιατρούς του Νοσοκομείου Παίδων “Π.&Α. Κυριακού”, & του Παιδιατρικού νοσοκομείου Πεντέλης Β. Αττικής ,

 • σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πρόγραμμα της Παιδοοδοντίας και της Κλινικής Στοματολογίας στον Ογκολογικό και Μεταμοσχευμένο ασθενή

 • μετεκπαιδευτικά μαθήματα στους νοσηλευτές της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

 • Από το 1995 μέχρι σήμερα, σειρά μαθημάτων Αιματολογίας στους νοσηλευτές του Νοσοκομείου Παίδων “Αγία Σοφία” και άλλων νοσοκομείων για την απόκτηση της παιδιατρικής νοσηλευτικής ειδικότητας.

 • συμμετοχή στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

 • μεγάλη ενεργό συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια

 • συγγραφικό έργο 

 • και ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Μεταμοσχεύσεων (ΕΒΜΤ).

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • συμβολή στη δημιουργία της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων για Παιδιά στο Νοσοκομείο Παίδων η ‘’Αγία Σοφία’’ της οποίας και αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά της στελέχη.

 • στη λειτουργία του εργαστηρίου της και την ολοκλήρωση του προγράμματος των μεταμοσχεύσεων.

 • στην πραγματοποίηση άνω των 1100 μεταμοσχεύσεων, αλλογενών και αυτόλογων, σε παιδιά και εφήβους με αιματολογικά νοσήματα.

 • κλινική παρακολούθηση των ασθενών / συνολικό χειρισμό των αιμοποιητικών μοσχευμάτων

 • διενέργεια συλλογής και επεξεργασίας αυτόλογων μοσχευμάτων περιφερικού αίματος για την αντιμετώπιση συμπαγών όγκων των παιδιών

1/ αντιμετώπιση του GVHD με την τεχνική της φωταφαίρεσης.

 • συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα τόσο εργαστηριακών όσο και κλινικών μελετών των παιδιών της Μονάδας

2/ ανάληψη της ευθύνης, της προετοιμασίας για την Διαπίστευση Ποιότητας της Μονάδας σύμφωνα με το παγκόσμιο αποδεκτό πρότυπο ‘’fACTJACIE INTERNATIONAL Standards for hematopoietic cellular therapy, product collection, processing administration’’ το οποίο έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά για τη Διαπίστευση Μονάδων Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών  Κυττάρων (www.jacie.org). Απόκτηση Διαπίστευσης Ποιότητας JACIE (Joint Accreditation Committee ISCT-Europe & EBMT).

 • ανάληψη της ευθύνης, της προετοιμασίας για την απόκτηση ΠοιότηταςΔιαπίστευσης EFI (European Federation for Immunogenetics) που αφορά τον Μοριακό έλεγχο του Χιμαιρισμού των Αιμοποιητικών Μοσχευμάτων

 • Εθνικός Συντονιστής στο Πανευρωπαϊκό πρωτόκολλο ALLSCTped 2012 FORUM NOR EudraCTNumber 2012-003032-22 που αφορά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων παιδιών με Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία με σχήμα προετοιμασίας ολοσωματική ακτινοβόληση ΤΒΙ VS Χημειοθεραπεία (BU/FLU/THIO).

 • δημιουργία εργαστηρίου Κυτταρικής και Γονιδιακής θεραπείας εντός της Μονάδας Μεταμόσχευσης με δυνατότητα διόρθωσης γενετικών νοσημάτων και χορήγησης κυτταρικών θεραπειών όπως CART Cells για την αντιμετώπιση νεοπλασματικών αιματολογικών νοσημάτων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Myeloablative conditioning for allo-HSCT in pediatric ALL: FTBI or chemotherapy?-A multicenter EBMT-PDWP study.
  Willasch AM, Peters C, Sedláček P, Dalle JH, Kitra-Roussou V, Yesilipek A, Wachowiak J, Lankester A, Prete A, Hamidieh AA, Ifversen M, Buechner J, Kriván G, Hamladji RM, Diaz-de-Heredia C, Skorobogatova E, Michel G, Locatelli F, Bertaina A, Veys P, Dupont S, Or R, Güngör T, Aleinikova O, Sufliarska S, Sundin M, Rascon J, Kaare A, Nemet D, Fagioli F, Klingebiel TE, Styczynski J, Bierings M, Nagy K, Abecasis M, Afanasyev B, Ansari M, Vettenranta K, Alseraihy A, Chybicka A, Robinson S, Bertrand Y, Kupesiz A, Ghavamzadeh A, Campos A, Pichler H, Dalissier A, Labopin M, Corbacioglu S, Balduzzi A, Galimard JE, Bader P
  EBMT Paediatric Diseases Working Party. Bone Marrow Transplant. 2020 Mar 17. doi: 10.1038/s41409-020-0854-0.

 • Age-, sex- and disease subtype-related foetal growth differentials in childhood acute myeloid leukaemia risk: A Childhood Leukemia International Consortium analysis. Karalexi MA, Dessypris N, Ma X, Spector LG, Marcotte E, Clavel J, Pombo-de-Oliveira MS, Heck JE, Roman E, Mueller BA, Hansen J, Auvinen A, Lee PC, Schüz J, Magnani C, Mora AM, Dockerty JD, Scheurer ME, Wang R, Bonaventure A, Kane E, Doody DR; NARECHEM-ST Group; FRECCLE Group, Erdmann F, Kang AY, Metayer C, Milne E, Petridou ET. Eur J Cancer. 2020 May;130:1-11. doi: 10.1016/j.ejca.2020.01.018. Epub 2020 Mar 9.

 •  Insights from the Greek experience of the use of Blinatumomab in pediatric relapsed and refractory acute lymphoblastic leukemia patients. Ampatzidou M, Kattamis A, Baka M, Paterakis G, Anastasiou T, Tzanoudaki M, Kaisari A, Avgerinou G, Doganis D, Papadakis V, Kitra V, Polychronopoulou S. Neoplasma. 2020 Jul 24:200128N93. doi: 10.4149/neo_2020_200128N93.

 • Toxoplasma gondii: How fatal is it in pediatric allogeneic bone marrow transplantation setting? Komitopoulou A, Goussetis E, Oikonomopoulou C, Paisiou A, Kaisari K, Ioannidou E, Sipsas NV, Kosmidis H, Vessalas G, Peristeri I, Kitra V. Transpl Infect Dis. 2020 Feb;22(1):e13226. doi: 10.1111/tid.13226. Epub 2019 Dec 12. PMID: 31785038

 • Cadidemiain in Children with Malignacies:  Report from the infection Working Group of the Hellenic Society of Pediatric Hematology – Oncology Eleni Vasileiou, Anna Paisiou, Charoula Tsipou, Apostolos Pourtsidis, Vassiliki Galani, Nikolaos Katzilakis, Kondilia Antoniadi, Eugenia Papakonstantinou, Elda Ioannidou, Eftihia Steiakaki, Margarita Baka, Antonis Kattamis, Vassiliki Kitra, Athanasios Tragiannidis  J. Fungi 2020,6, 276

 • Severe Aplastic Anemia In Children: Impact Of Histopathology Profile and Treatment on Very Long-Term Outcomes Kelaidi, A. Makis, V. Tzotzola, K. Antoniadi, L. Petrikos, K. Tsitsikas, I. Peristeri, V. Kitra, K. Stefanaki, S. Polychronopoulou Acta Paediatrica. 18 August 2020

 • Stem cell transplantation for congenital dyserythropoietic anemia: an analysis from the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Miano M, Eikema DJ, Aljurf M, Van’t Veer PJ, Öztürk G, Wölfl M, Smiers F, Schulz A, Socié G, Vettenranta K, de Heredia CD, Zecca M, Maertens J, Rovira M, Sierra J, Uckan-Cetinkaya D, Skorobogatova E, Antmen AB, Dalle JH, Markiewicz M, Hamladji RM, Kitra-Roussou V, La Nasa G, Kriván G, Al-Seiraihy A, Giardino S, Risitano AM, de Latour RP, Dufour C. Haematologica. 2019 Aug;104(8):335-e339. doi: 10.3324/haematol.2018.206623. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30679331 Free PMC article. No abstract available.

 • Successul long-term hematological and immunological reconstitution by autologous cord blood transplantation combined with post-transplant immunosuppression in two children with severe aplastic anemia. Avgerinou G, Oikonomopoulou C, Kaisari A, Ioannidou E, Komitopoulou A, Paisou A, Tourkantoni N, Filippidou M, Kattamis A, Vessalas G, Peristeri I, Goussetis    E, Kitra V.  Pediatr Transplant. 2019 Feb;23(1

 • Bone Marrow Failure in Fanconi Anemia: Clinical and Genetic Spectrum in a Cohort of 20 Pediatric Patients. Kelaidi C, Makis A, Petrikkos L, Antoniadi K, Selenti N, Tzotzola V, Ioannidou ED, Tsitsikas K, Kitra V, Kalpini-Mavrou A, Fryssira H, Polychronopoulou S. J Pediatr Hematol Oncol. 2019 Nov;41(8):612-617. doi: 10.1097/MPH.0000000000001549. PMID: 31259830

 • Establishing nationally representative central line-associated bloodstream infection surveillance data for paediatric patients in Greece. Kouni S, Tsolia M, Roilides E, Dimitriou G, Tsiodras S, Skoutelis A, Kourkouni E, Gkentzi D, Iosifidis E, Spyridis N, Kopsidas I, Karakosta P, Tsopela GC, Spyridaki I, Kourlaba G, Coffin S, Zaoutis ET; PHIG Investigators. J Hosp Infect. 2019 Jan;101(1):53-59. doi: 10.1016/j.jhin.2018.07.032. Epub 2018 Jul PHIG Investigators:V Papaevangelou  9 , P Triantafyllidou  9 , E Fanaraki  10 , K Kaisari  10 , P Kalabalikis  10 , K Karachristou  10 , K Katsibardi  10 , A Kattamis  10 , M Kazantzi  10 V Kitra  10 , A Lourida  10 , E Mpouza  10 , S Papadopoulou  10 , L Petrikkos  10 , S Polychronopoulou  10 , T Siahanidou  10 , K Zannikos  10 , A Giannopoulos  11 , E Hatzipantelis  11 , A Tragiannidis  11 , S Goumperi  12 , M Sdougka  12 , M Lithoxopoulou  13 , V Soubasi  13 , M Baka  14 , C Dimolitsa  14 , D Doganis  14 , I Kapetanakis  14 , G Mavrogeorgos  14 , A Nika  14 , S Papachristidou  14 , I Papadatos  14 , A Tsintoni  15 , G Baroutis  16 , E Stratiki  16 , M Skordala-Riti  17 , E Tsouvala  17 , C Gaitana  18 , I Grivea  18 , A Kaffe  18 , V Giapros  19 , T Gouvias  19 , A Drougia  19 , M Theodoraki  20 , G Karavana  20 , M Koropouli  21 , C Thomou  21 , A Kapetanaki  22 , M Tzaki  22, S Maistreli  7  

 • Reprogramming of bone marrow derived mesenchymal stromal cells to human induced pluripotent stem cells from pediatric patients with hematological diseases using a commercial mRNA kit. Sfougataki I, Grafakos I, Varela I, Mitrakos A, Karagiannidou A, Tzannoudaki M, Poulou M, Mertzanian A, Roubelakis G M, Stefanaki K, Traeger-Synodinos J, Kanavakis E, Kitra V, Tzetis M, Goussetis E. Blood Cells Mol Dis. 2019 May;76:32-39. doi: 10.1016/j.bcmd.2019.01.003. Epub 2019 Jan 24. PMID: 30709626