Κίτρα-Ρούσσου Βασιλική

Κίτρα-Ρούσσου Βασιλική Παιδίατρος - Αιματολόγος

Συνεργάτης Ογκολογικής Κλινικής Παίδων και Εφήβων

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι