Νευρολογική Κλινική

Η Κλινική

Η Νευρολογική Κλινική Ενηλίκων του ΜΗΤΕΡΑ αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των νευρολογικών παθήσεων. Στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που αφορούν την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση των νευρολογικών παθήσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν:

 • Νευρολογική Κλινική
  Υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης όλου του φάσματος των νευρολογικών παθήσεων. Η Κλινική συνεργάζεται στενά με το Ακτινολογικό Τμήμα (Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Τμήμα Υπερήχων, Σπινθηρογραφημάτων, κ.ά.), τα Εργαστηριακά Τμήματα (Αιματολογικό, Βιοχημικό και Ανοσολογικό Εργαστήριο), καθώς και με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Ημερήσιας Θεραπείας. Παράλληλα, η Νευρολογική Κλινική παρέχει νευρολογική υποστήριξη σε ασθενείς όλων των άλλων Κλινικών του Νοσοκομείου (Γυναικολογικού-Μαιευτικού, Παθολογικού, Χειρουργικού Τομέα).
 • Εξωτερικό Νευρολογικό Ιατρείο
  Καλύπτεται όλο το φάσμα των νευρολογικών παθήσεων.
 • Ιατρείο Νευρολογικών παθήσεων κύησης
  Το εξειδικευμένο ιατρείο καλύπτει όλες τις νευρολογικές παθήσεις στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο λόγος λειτουργίας ενός τέτοιου ιατρείου είναι ότι αρκετές νευρολογικές παθήσεις εμφανίζονται, επηρεάζονται ή/και απορρυθμίζονται κατά τη διάρκεια της κύησης και της λοχείας. Σε άλλες περιπτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές που χορηγούνται για νευρολογικές παθήσεις ενδέχεται να επηρεάζουν την πορεία της εγκυμοσύνης ή και το έμβρυο απαιτώντας εξειδικευμένες παρεμβάσεις και ειδική συμβουλευτική.
 • Ιατρείο σπανίων νευρολογικών νοσημάτων
  Ασχολείται με τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με σπάνια, συχνά γενετικά, νευρολογικά νοσήματα και σύνδρομα τα οποία απαιτούν ειδικούς θεραπευτικούς χειρισμούς.
 • Ηλεκτροεγκεφαλογραφικό εργαστήριο
  Διενεργείται ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε νοσηλευόμενους ή εξωτερικούς ασθενείς με ταυτόχρονη βίντεο καταγραφή, καθώς και καταγραφές μεγάλης διάρκειας.
 • Εξωτερικό Ιατρείο χορήγησης αλλαντικής τοξίνης
  Χορηγείται αλλαντική τοξίνη για την αντιμετώπιση νευρολογικών παθήσεων, όπως είναι η σπαστικότητα (μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση, εγκεφαλική παράλυση κ.ά.), οι δυστονίες αλλά και η χρόνια ημικρανία, που δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στην από του στόματος φαρμακευτική αγωγή.