Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Όλες οι εξετάσεις των τμημάτων των Κεντρικών Εργαστηρίων εκτελούνται σε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών.


Τα Κεντρικά Εργαστήρια με τις διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούν (αίματος, ούρων, κοπράνων και άλλων βιολογικών υλικών) συμβάλλουν αποφασιστικά:

 • Στη διάγνωση της νόσου
 • Στην παρακολούθηση της θεραπείας
 • Στην ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν από την εκδήλωσή τους

Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέτουν προηγμένο εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και σύστημα μηχανοργάνωσης που επιτρέπει διαρκή έλεγχο της διακίνησης των δειγμάτων και της εκτέλεσης των εξετάσεων.
Τα Τμήματα που περιλαμβάνονται στα Κεντρικά Εργαστήρια είναι τα εξής:

 • Αιματολογικό
 • Αιμοδοσία
 • Βιοχημικό
 • Μικροβιολογικό
 • Ανοσολογικό – Ορμονολογικό
 • Ουροχημικό – Παρασιτολογικό
 • Τμήμα ειδικών αγόνων εξετάσεων

Κάθε χρόνο στα Κεντρικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται εξετάσεις για περισσότερους από 83.000 ασθενείς στους οποίους εξετάζονται περισσότερα από 590.000 δείγματα το χρόνο. 

Εκτός από τις συνηθισμένες εξετάσεις, γίνονται και οι ακόλουθες:

 • Ένζυμα και ισοένζυμα 
 • Πλήρης βιοχημικός έλεγχος
 • Έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών 
 • Έλεγχος παραπρωτεϊναιμιών
 • Αναζήτηση παρασίτων στο αίμα ,το δέρμα και τα κόπρανα
 • Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων 
 • Επίπεδα φαρμάκων 
 • Απομόνωση και ταυτοποίηση μικροβίων που απαιτούν ειδικές συνθήκες καλλιεργειών
 • Φαινοτυπικός έλεγχος μηχανισμών αντοχής πολυανθεκτικών μικροβίων (KPC,ESBL,MRSA,VRE )
 • Αναζήτηση δερματοφύτων σε βλάβες δέρματος, τριχωτού της κεφαλής και ονύχων
 • Ταχεία ανίχνευση παθογόνων αναπνευστικού, γαστρεντερικού, κεντρικού νευρικού συστήματος και αίματος
 • Αναζήτηση αντισωμάτων έναντι παρασίτων, μυκήτων και ιών με μεθόδους υψηλής ευαισθησίας και ειδικότητας
 • Αναζήτηση αντισωμάτων για αυτοάνοσα νοσήματα
 • Προγεννητικός έλεγχος
 • Ταχεία ανίχνευση αντιγόνων και τοξινών λοιμογόνων παραγόντων 
 • Έλεγχος δράσης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων
 • Έλεγχος λειτουργίας αιμοπεταλίων
 • Έλεγχος δράσης νεωτέρων αντιπηκτικών (NOACs)
 • Πλήρης έλεγχος αιμορραγικής και θρομβοφιλικής διάθεσης

Όλες οι εξετάσεις των τμημάτων των Κεντρικών Εργαστηρίων εκτελούνται σε αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας υψηλών προδιαγραφών. 

Τον Ιανουάριο του 2015 εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα ταυτοποίησης μικροβίων VITEK MS MALDI TOF. Η τεχνολογία αυτή, επιτρέπει την ταχεία ταυτοποίηση μικροοργανισμών από κλινικά δείγματα, παρέχοντας έγκαιρη πληροφόρηση για καλύτερη επιλογή αντιβιοτικής θεραπείας αλλά και κατάλληλων ενεργειών στο πλαίσιο διαχείρισης επιδημιών και περιορισμού μετάδοσης των λοιμώξεων. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης έως και 192 δειγμάτων ταυτόχρονα, ενώ είναι σχεδιασμένο για τη βέλτιστη ροή εργασίας στο κλινικό μικροβιολογικό εργαστήριο και διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση.

Από το Νοέμβριο του 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα FilmArray, σύστημα ταχείας ανίχνευσης παθογόνων Αναπνευστικού, Γαστρεντερικού και Κεντρικού Νευρικού Συστήματος καθώς και των Αιμοκαλλιεργειών που δίνει αποτελέσματα για τη διάγνωση του υπεύθυνου για τη λοίμωξη μικροβίου σε μία ώρα (60 λεπτά) από τη λήψη του δείγματος. Το σύστημα διαθέτει εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση και εφαρμόζεται σε ρινικά δείγματα για τον έλεγχο του Αναπνευστικού, συμπεριλαμβανομένου του ιού γρίπης H1N1, σε διαρροϊκές κενώσεις για το Γαστρεντερικό, σε εγκεφαλονωτιαίο υγρό για το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και σε δείγμα αίματος θετικής αιμοκαλλιέργειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Έμπειρο προσωπικό του Εργαστηρίου επικοινωνεί με τους χρήστες των υπηρεσιών που παρέχει το Εργαστήριο, βάσει των παρακάτω κανόνων:

 • Η επιλογή των εξετάσεων γίνεται από τον Κλινικό – θεράποντα ιατρό κάθε ασθενούς.
 • Το εργαστήριο παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για την αναγκαιότητα διενέργειας επιλεγμένων εξετάσεων απαραίτητων για τις θεραπευτικές επιλογές.
 • Δίνει συμπληρωματικές, ερμηνευτικές υποσημειώσεις για το αποτέλεσμα μιας εξέτασης.
 • Φροντίζει να ενημερώνει για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα μιας συγκεκριμένης εξέτασης που αιτείται ο κλινικός ιατρός.
 • Δίνει οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενούς και του δείγματος καθώς και για τους περιορισμούς μιας αιτούμενης εξέτασης.
 • Προτείνει την επιλογή υλικού και εξέτασης που θα οδηγήσουν σε αποτελέσματα χρήσιμα για την διάγνωση και τη θεραπεία.
 • Το εργαστήριο ενημερώνει τους Κλινικούς – θεράποντες ιατρούς, για κάθε απόκλιση σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής δειγμάτων, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει το αναλυτικό στάδιο της εξέτασης.
 • Το εργαστήριο δύναται να δώσει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμότητα και τα κλινικά διαγνωστικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το αποτέλεσμα της εξέτασης.
 • Επίσης προτείνει την διενέργεια επιπλέον δοκιμών στο ίδιο δείγμα χρησιμοποιώντας διαφορετική μεθοδολογία με σκοπό την αποτελεσματική τεκμηρίωση του αποτελέσματος.


ΕΡΕΥΝΑ

Ερευνητικό ενδιαφέρον κατά την τρέχουσα περίοδο:

 • Παρακολούθηση της μικροβιακής αντοχής
 • Μέτρηση επιπέδων και δράσης Dabigatran με υπάρχουσες και νέες μεθόδους