Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Γενικής Χειρουργικής κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα.

Καλύπτονται όλες οι επεμβάσεις της γενικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, εντεροκτομή επί καρκίνου του εντέρου. Οι επεμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής και με τη βοήθεια του πιο μοντέρνου χειρουργικού εξοπλισμού. Σε στενή συνεργασία με γαστρεντερολόγους, ογκολόγους, ακτινολόγους, ενδοκρινολόγους και παθολόγους αντιμετωπίζονται τα πιο εξειδικευμένα περιστατικά.