Κυτταρολογικό

Aποτελεί ένα από τα πλέον πρωτοποριακά του είδους του στη χώρα μας, καθώς είναι απόλυτα εκσυγχρονισμένο και εξοπλισμένο με μηχανήματα ακριβείας, τελευταίας γενιάς.

Το Εργαστήριο

Στο Εργαστήριο γίνεται όλο το εύρος των κυτταρολογικών εξετάσεων, που αφορούν σε όλα τα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την παρακολούθηση νεοπλασματικών και μη νεοπλασματικών παθήσεων.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται αφορούν στην:

Πρόληψη

Πρόληψη και κυτταρολογία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες, δεδομένου ότι η πλέον αποτελεσματική προληπτική εξέταση στην ιατρική είναι κυτταρολογική, το γνωστό TEST  Παπανικολάου, που διενεργείται τόσο με τη συμβατική όσο και με τη μέθοδο κυτταρολογίας υγρής φάσης (Thin Prep).

Έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση

Για τα περισσότερα καρκινώματα δεν είναι δυνατή η πρόληψη, επιδιώκεται όμως η έγκαιρη διάγνωση, ώστε  να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης και μεγαλύτερη  πιθανότητα μακράς επιβίωσης ή/και ίασης. Ο ρόλος της κυτταρολογίας στην πρώιμη διάγνωση είναι πολύ σημαντικός, τόσο της αποφολιδωτικής κυτταρολογίας (κυτταρολογική πτυέλων, ούρων κλπ), όσο και της κυτταρολογικής εκτίμησης υλικού που ελήφθη με παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA).

A. Παρακέντηση με λεπτή βελόνα (FNA, FNAC, FNAB) ψηλαφητών αλλά  και εν τω βάθει αλλοιώσεων (υπό την καθοδήγηση απεικονιστικών μεθόδων).

B. Λοιπές  κυτταρολογικές εξετάσεις όπως:

  • Πτύελα, βρογχικές εκπλύσεις και βρογχική ψήκτρα για τη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα καθώς και βρογχιολοκυψελιδική έκπλυση (bronchioloalveolar lavage) για τη διάγνωση διαμέσων παθήσεων του πνεύμονα.
  • Ούρα αυτομάτως αποβαλλόμενα ή κατόπιν καθετηριασμού
  • Πλευριτικό, περικαρδιακό,  ασκιτικό  και εγκεφαλονωτιαίο υγρό και υγρά που προέρχονται από κοιλότητες και κύστεις σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος.
  • Επιχρίσματα δερματικών βλαβών για τη διάγνωση ερπητικών και άλλων παθήσεων.
  • Έκκριμα θηλής μαστού.

Σε όλο το φάσμα κυτταρολογικών υλικών εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές, δηλαδή κυτταρολογία υγρής φάσης, κυτταροχημεία, ανοσοκυτταροχημεία, προσδιορισμός ορμονικών υποδοχέων και άλλων προγνωστικών δεικτών, ενώ σε συνεργασία με άλλα τμήματα του Νοσοκομείου (παθολογοανατομικό, μοριακής  βιολογίας ) είναι δυνατή η εφαρμογή σε κυτταρολογικά υλικά in situ υβριδισμού με ανοσοφθορισμό για τον έλεγχο γονιδιακών μεταβολών (FISH), τυποποίηση του ιού HPV, κλπ.

Το Κυτταρολογικό Τμήμα είναι διαθέσιμο, σε όποιον το επιθυμεί, για επανεκτίμηση ήδη διαγνωσμένων πλακιδίων  και συμβουλευτική γνωμάτευση.  Το προσωπικό του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, διαθέτει μεγάλη εμπειρία  και μετεκπαιδεύεται συστηματικά.

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο Ημερίδας Κυτταρολογικού: