Κρανιοπροσωπικό Παίδων

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Το Κέντρο

Το Κρανιοπροσωπικό Κέντρο δημιουργήθηκε με σκοπό την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας στον τομέα των σχιστιών και των λοιπών κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Η εξειδίκευση του Κρανιοπροσωπικού Κέντρου καθώς και η πολυετής εμπειρία του προσωπικού του στη θεραπεία και αποκατάσταση δυσμορφιών προσώπου παιδιών και ενηλίκων, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χειρουργικές τεχνικές, καθιστούν το Τμήμα ως ένα από τα πρότυπα κέντρα στην Ευρώπη.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιστατικών, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, όπου κρίνεται αναγκαίο, παρακολουθείται εκτός από τον Κρανιοπροσωπικό – Πλαστικό Χειρουργό και από κορυφαίους ιατρούς και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχή αποκατάσταση του συγκεκριμένου περιστατικού.

Το Κρανιοπροσωπικό – Γναθοπροσωπικό του ΜΗΤΕΡΑ ξεχωρίζει γιατί είναι:

 • Το μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα, και από τα ολιγάριθμα που υπάρχουν στην Ευρώπη, εξειδικευμένο σε αυτού του είδους τα περιστατικά, σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα.
 • Αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιοπροσωπικής

Συνεργαζόμενες Ειδικότητες Τμήματος

 • Εκτός από την Κρανιοπροσωπική – Πλαστική Χειρουργική, οι συνεργαζόμενες ειδικότητες του Τμήματος περιλαμβάνουν:
  • Γυναικολογία.
  • Λογοθεραπεία.
  • Μοριακή Βιολογία – Γενετική.
  • Οδοντιατρική – Ορθοδοντική (αισθητική ενηλίκων & παιδο-οδοντιατρική).
  • Συμβουλευτική ψυχολογία – Παιδοψυχολογία.
  • Νευροχειρουργική.
  • Οφθαλμολογία.
  • Παιδιατρική.
  • Πνευμονολογία.
  • Φυσικοθεραπεία.
  • Ωτορινολαρυγγολογία.
  Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση & προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών, το Τμήμα διεξάγει μηνιαίες συναντήσεις όλων των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων.