Ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία με άσκηση (δοκιμασία κοπώσεως)

Το τεστ κοπώσεως είναι μια ιατρική εξέταση που βοηθά το γιατρό σας να προσδιορίσει το πόσο καλά λειτουργεί η καρδιά σας κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας, και ειδικά το αν μπορεί να πάρει αρκετό αίμα και οξυγόνο όταν εργάζεται έντονα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρειαστεί να περπατήσετε ή ακόμα και να τρέξετε σε διάδρομο (κυλιόμενο τάπητα), ενώ ο γιατρός θα παρακολουθεί τη λειτουργία της καρδιάς σας, την ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων ή σημείων, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και την αρτηριακή πίεση.

Η ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κοπώσεως μπορεί να αποτελεί και μέρος άλλης λειτουργικής εξέτασης που να συνοδεύεται από απεικόνιση του μυοκαρδίου, όπως το σπινθηρογράφημα αιματώσεως του μυοκαρδίου (SPECT) ή το δυναμικό ηχοκαρδιογράφημα.

Οι ασθενείς παραπέμπονται για την εξέταση αυτή με σκοπό τον προσδιορισμό της αιτίας και την εκτίμηση του κινδύνου και της προοπτικής διάφορων μορφών καρδιοπάθειας όπως τα ισχαιμικά σύνδρομα, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οι αρρυθμίες και οι βαλβιδοπάθειες.