Ιατρείο Aρτηριακής Yπέρτασης, Kαρδιαγγειακής και Στυτικής υγείας

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, αυξημένα λιπίδια ορού  καθώς και στυτική δυσλειτουργία που θεωρείται πρώιμη εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου.

Το Ιατρείο

Σκοπός είναι η διάγνωση, η συμβουλευτική και θεραπεία των νοσημάτων αυτών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και διασφάλισης της καρδιαγγειακής υγείας των ασθενών. Αυτό βασίζεται στη λήψη ακριβούς  ιστορικού, διαιτητικών συνηθειών και κλινικής εξέτασης σε συνδυασμό με λεπτομερή  εργαστηριακό έλεγχο λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του κάθε ασθενούς.

Την ολιστική προσέγγιση συμπληρώνει το υπερηχογράφημα καρδιάς και η μελέτη περιφερικών αγγείων που προσφέρουν βασικές και αναπόσπαστες κλινικές πληροφορίες για την κατάσταση και τις ανάγκες του καρδιαγγειακού συστήματος.

Η ιδέα και πραγματοποίηση του ιατρείου βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία των ιατρών που το στελεχώνουν με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και διεθνή αναγνώριση στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, στεφανιαία νόσο και στυτική δυσλειτουργία.

Βασικές αρχές η προσωπική επαφή με τον ασθενή και η πλήρης διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με:

  • Αρτηριακή υπέρταση
  • Δυσλιπιδαιμία
  • Στυτική δυσλειτουργία

Εξετάσεις

  • Κλινική εξέταση
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ)
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex)
  • Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος
  • Έλεγχος λειτουργικότητας περιφερικών αγγείων