Ουρολογική Κλινική Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Προστάτου και Λιθίασης

Η Κλινική

Η ομάδα των ιατρών της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής, υπήρξε πρωτοπόρος στην εισαγωγή των νέων τεχνικών αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και της νεφρολιθίασης, έχοντας τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών Πανελληνίως.

Χειρουργικές επεμβάσεις της Ουρολογικής Κλινικής Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής:

Rezūm: Επαναστατική ενδοσκοπική μέθοδος για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, διαρκείας 10 λεπτών υπό την επήρεια απλής μέθης, που επιφέρει συρρίκνωση του αδένος διατηρώντας τη στύση και την εκσπερμάτιση και απελευθερώνει τον ασθενή προς τις καθημερινές του δραστηριότητες εντός μιας ώρας. Η πιο δημοφιλής μέθοδος στην Αμερική από επταετίας. Η ομάδα της Ουρολογικής Κλινικής αποτελεί από διετίας την πρώτη πιστοποιημένη ομάδα στην Ελλάδα από την Boston Scientific Αμερικής.

HoLEP: Η ελάχιστα επεμβατική Holmium Laser εκπυρήνιση του προστάτη, αποτελεί το νέο χρυσό κανόνα στην Ουρολογία και είναι η μοναδική λύση επιλογής για μεγαλύτερους αδένες ανεξαρτήτως μεγέθους, ακόμα και 250 κυβικών, προσφέροντας ριζικότητα και με μηδενική πιθανότητα επανεπεμβάσεων, εν αντιθέσει με την παλαιότερη τεχνική Turis η οποία αφήνοντας υπολειμματικό ιστό, χρειαζόταν πολλαπλές αναθεωρήσεις και ταλαιπωρία στη ζωή του ανδρός. Υψηλής εξειδίκευσης τεχνική που απαιτεί μεγάλη καμπύλη εκμάθησης και εμπειρία εκατοντάδων περιστατικών. Ο ασθενής και πάλι εξέρχεται αυθημερόν διατηρώντας τη στυτική του λειτουργία.

Fusion: Η πρωτοποριακή βιοψία προστάτη μέσω δεδομένων Πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας προστάτου όπου χαρτογραφούνται τρισδιάστατα οι ύποπτες περιοχές και κατευθυνόμαστε με ακρίβεια χιλιοστού στις σεσημασμένες βλάβες, αυξάνοντας την πιθανότητα ανίχνευσης καρκίνου στο 98%, δίνοντας οριστική διάγνωση στον ασθενή ώστε να προχωρήσει εγκαίρως στην κατάλληλη θεραπεία.

RIRS: Καινοτόμος ενδοσκοπική μέθοδος που μπορεί να αντιμετωπίσει λίθους κάθε θέσεως και μεγέθους με απόλυτη επιτυχία, κάνοντας χρήση του Holmium Laser, με τη βοήθεια μίας ελαχίστης διαμέτρου κάμερας που εισέρχεται ανάδρομα μέσω του ουρητήρος επισκεπτόμενη και τα πλέον δυσπρόσιτα μέχρι σήμερα σημεία του νεφρού. Έτσι, με απευθείας οπτική επαφή και εξαιρετική ακρίβεια εξαχνώνονται (μεταπίπτουν δηλαδή από στερεά, σε αέρια κατάσταση) λίθοι οιασδήποτε σκληρότητος σε μία μόλις συνέδρια χωρίς μετεγχειρητικό πόνο. Η αποφυγή του κατακερματισμού του λίθου σε συγκρίμματα, είναι ακριβώς και το γεγονός για το οποίο αποφεύγεται ο τραυματισμός του ουρητήρος λόγω της καθόδου των υπολειμμάτων όπως με τις παλαιότερες μεθόδους.

miniPCNL: Η μετεξέλιξη της διαδερμικής προσπέλασης λίθων νεφρού μέσω ελαχίστης οπής, απευθυνόμενη σε κοραλλιοειδείς, φλεγμονώδεις λίθους, αποφεύγοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανοιχτή επέμβαση με ταχύτατη ανάρρωση των ασθενών. Υψηλών απαιτήσεων τεχνική που προϋποθέτει άριστη τεχνογνωσία και βιοϊατρικό εξοπλισμό αιχμής.

ECIRS: Η κορωνίδα των επεμβάσεων των μεθόδων για σύνθετους λίθους νεφρών. Είναι ο συνδυασμός των δυο προηγουμένων τεχνικών και χρησιμοποιείται εκεί όπου ο βαθμός δυσκολίας υπερβαίνει τις δυνατότητες κάθε άλλης επεμβάσεως και απαιτεί τον άριστο συγχρονισμό δυο πεπειραμένων χειρουργών.